Na samom početku svoga djelovanja Arhiv je „naslijedio“ gradivo koje je prikupio spomenuti muzejski Odsjek (vidi „Povijesni razvoj“!). Tijekom 1969. godine od Muzeja narodne revolucije Sisak preuzet je dio gradiva tzv. Kulturno-povijesne zbirke, koja je sadržavala gradivo više stvaratelja s područja Siska. Sa Sabirnim arhivskim centrom u Petrinji, Arhiv je dobio i gradivo zatečeno u tom prostoru, koje je najvjerojatnije ostatak gradiva što ga je nekada prikupio bivši Gradski muzej u Petrinji (1937-1941). Godine 1995. Arhiv preuzima od Muzeja Moslavine fond Okružnoga narodnooslobodilačkoga odbora Moslavine 1943-1945. Primjere dokumenata Arhiva pogledajte u Digitalnim zbirkama.

U više navrata, od 1999. do 2008. godine Hrvatski državni arhiv predao je Državnom arhivu u Sisku nekoliko fondova koji su po teritorijalnoj provenijenciji pripadali sisačkoj arhivskoj ustanovi. Ostalo gradivo pristiglo je u Arhiv preuzimanjima po službenoj dužnosti, otkupom i poklonima. Detaljnu sadržajnu fizionomiju sadrži Registar arhivskih fondova DASK.

Arhivski fundus Državnog arhiva u Sisku kojeg u ovom trenutku čini preko 800 fondova i zbiraka arhivskog gradiva i druge dokumentacije nastale u razdoblju od 1565. do prvih godina 21. stoljeća ima svojstvo kulturnog dobra u smislu članka 8. stavka 1, alineja 3 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Rješenje Hrvatskog državnog arhiva od 1.srpnja 2004.godine.)