Obavijest o radu Sabirnog arhivskog centra Petrinja

Sabirni arhivski centar Petrinja biti će zatvoren do  31. siječnja 2018.

Gradivo pohranjeno u SAC Petrinja moći će se koristiti po narudžbi barem tri dana prije željenog termina i to po izboru u SAC Petrinja ili u čitaonici u Sisku.

Upiti u vezi korištenja gradiva te zahtjevi za korištenje gradiva mogu se dostaviti:

1. osobno u prijemnom uredu Državnog arhiva u Sisku (Frankopanska 21, svakim radnim danom od 8 do 13 sati),

2. slanjem na e-mail adresu: tajnistvo@dask.hr te

3. poštom na adresu: Državni arhiv u Sisku, Sisak 44 000, Frankopanska 21.