POZIV GRAĐANIMA ZA PREDAJU ZAPISA IZ DOMOVINSKOG RATA U DRŽAVNE ARHIVE

Nadležni državni arhivi kao i Hrvatski memorijalno dokumentacijski centar Domovinskoga rata u Zagrebu do danas su prikupili arhivsko gradivo koje su im predale javne ustanove i institucije po službenoj dužnosti. No, svjesni smo činjenice da je jedan značajan dio ovoga gradiva, pa i onog koje je javnog karaktera, stjecajem okolnosti ostao u rukama pojedinaca.

Poziv temeljimo na činjenici da su upravo državni arhivi i HMDCDR (kao specijalni arhiv) specijalizirane ustanove za prikupljanje i čuvanje zapisa dostojnih trajnoga čuvanja, što zapisi iz Domovinskog rata kao izuzetno značajnog, teškog ali i presudnog razdoblja povijesti ovoga naroda, svakako jesu. Odgovarajuća opremljenost arhivskih ustanova, stručno osoblje i propisima regulirana dužnost arhivista da arhivsko gradivo stručno obrade te pripreme za korištenje u svojim čitaonicama, objavljuju ga u odgovarajućim izdanjima i drugim oblicima dostupnim javnosti, garancija su da će ovi zapisi doista i biti sačuvani na korist sadašnjim i budućim generacijama.
Državni arhiv u Sisku nadležan je za prikupljanje i čuvanje arhivskoga gradiva koje nastaje i od značaja je za sisačko područje, a Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u Zagrebu specijalizirana je arhivska ustanova za prikupljanje gradiva na ovu temu. Gradivo nastalo u Domovinskom ratu na sisačkom području dobro je došlo na obje adrese.

Kontakti za DASK su objavljeni na http://www.dask.hr/kontakt/
a za HMDCDR na http://centardomovinskograta.hr/?page_id=23