TJEDAN ARHIVA U DRŽAVNOM ARHIVU U SISKU

Izložbom Banka, novac, moć, predstavljeno je arhivsko gradivo Državnog arhiva u Sisku, Hrvatskog državnog arhiva iz Zagreba i dokumenti ih privatnih zbirki koji svjedoče o postojanju i djelovanju štedionica, štednih i kreditnih zadruga te banaka na području Siska, sisačke Posavine, Banovine, Moslavine i Ivanić Grada. Riječ je o vizualno vrlo atraktivnom gradivu (dionice, čekovi, mjenice, obveznice, zadužnice, srećke, fotografije objekata i interijera...) ali i dokumentaciji koja svjedoči o osnivanju pojedinih novčanih zavoda, glavnim skupštinama dioničara i općenito djelovanju ovih institucija.

Knjiga dr. sc. Ivice Goleca, još je jedno u nizu znanstvenih djela ovoga autora, utemeljeno na izvornom arhivskom gradivu  pretežito Državnog arhiva u Sisku, Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu i Državnog arhiva u Zagrebu ali i gradivu iz privatnih zbirki. Knjiga ima 303 stranice sa 200-tinjak  ilustracija u boji (faksimili dokumenata, fotografije, razglednice).

Izvadci iz recenzija:
"Iskoristivši postojeće mogućnosti istraživanja autor je istražio prvi puta jednu temu koja se prije 1990. nije mogla istražiti na znanstveni način. Djelo obogaćuje naše spoznaje o devet mjesta današnje Sisačko-moslavačke žpanije od sredine 19. st. do 1945.g i za svako je mjesto dan uvodni dio koji ukratko locira mjesto geografski i prometno te privredno... Knjiga je veliki doprinos današnjim gospodarstvenicima, osobito onima koji se bave financijama da upoznaju jednu zanemarenu, ali svakako najvažniju privrednju djelatnost a rad je prepun konkretnih podataka koji daju tekstu apsolutnu vjerodostojnost i koji istovremeno time ukazuju na raznolike mogućnosti razvoja na području koje je danas Sisačko-moslavačka županija..." (Prof. dr.sc. Mira Kolar Dimitrijević)

"Autor sustavno obrađuje razvoj novčanih zavoda od početka unutarnje modernizacije hrvatskih zemalja 1860-ih godina do završetka Drugoga svjetskog rata 1945. godine u Sisku, Sunji, Petrinji, Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Dvoru, Vrginmostu (Gvozdu), Novskoj i Kutini. Riječ je uglavnom o bankama, štedionicama, štedno-kreditnim zadrugama i srodnim financijskim ustanovama koje su u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. st. djelovale na ovom području..." (dr.sc. Željko Holjevac)