Osnovna i obvezna djelatnost arhivskih ustanova, obveze imatelja arhivskoga gradiva, ali i jedinstvena mjerila organizacije te osnovne principe djelovanja arhivske službe Republike Hrvatske, utvrđuje:

Zakonom utvrđena mjerila i principi detaljnije su razrađena do sada objavljenim provedbenim propisima, a to su:

Djelatnost Državnog arhiva u Sisku preciznije je definirana Statutom (br. 387-1/97) od 18.11.1997., odnosno izmjenama uvedenim Statutarnom odlukom o izmjeni Statuta Državnog arhiva u Sisku (klasa: 003-05/07-01/01; urbroj: 2176-82-07-04), od 5. prosinca 2007.