• +385 (44) 525-060
 • Frankopanska 21, 44000 Sisak
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Povijest arhiva

Dostava popisa gradiva

Obveza dostave popisa gradiva državnim arhivima propisana je člankom 11. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018, 98/2019), a detaljnije razrađena člancima 5. i 6. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiva arhiva (NN 63/04, 106/07).

 • Stvaratelji / posjednici gradiva dužni su nadležnom arhivu dostaviti popis svih dokumentacijskih cjelina / zbirki koje posjeduje.
 • Popis mora sadržavati naziv stvaratelja, vrijeme nastanka i količinu gradiva, medij i vrstu zapisa, opis sadržaja te popis manjih skupina na koje je dokumentacijska cjelina / zbirka podijeljena.
 • O svim promjenama stvaratelj / posjednik je dužan obavijestiti nadležni arhiv u roku od petnaest dana.
 • Za svaku dokumentacijsku cjelinu vodi se popis gradiva (podaci o dokumentacijskim skupinama na koje je cjelina podijeljena i arhivskim jedinicama u svakoj pojedinoj dokumentacijskoj skupini s preciznim opisima dokumentacijskih skupina i arhivskih jedinica).
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/2004, 106/07) propisuje način dostave popisa dokumentacijskih zbirki i gradiva koje one sadrže.
 • Stvaratelji / posjednici su obvezni podatke dostaviti u elektroničkom obliku na jedan od dva moguća načina:
  • izravnim upisom u Nacionalni arhivski informacijski sustav (NAIS): http://arhinet.arhiv.hr/_Pages/Stvaratelji_DostavaPopisa.aspx

                    ili

  • u obliku elektroničkoga obrasca (XML datoteke sa strukturiranim podatcima popisa), koji utvrđuje Hrvatski državni arhiv.

Kontakt

Adresa: Frankopanska 21, 44000 Sisak

Telefon: 00385 44 525 060

Faks: 00385 44 540 860

E-pošta: info@dask.hr

OIB: 35994268014

IBAN: HR6024070001188005600 Državni arhiv u Sisku

Radno vrijeme za stranke:

Od ponedjeljka do petka od 8 do 13 sati.

Knjižnica i čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 14.

© 2020 Državni arhiv u Sisku