Baza matičnih knjiga s područja Arhiva

Državni arhivi Republike Hrvatske preuzimaju matične knjige od matičnih ureda po službenoj dužnosti na trajno čuvanje tek stotinu godina nakon posljednjega upisa u knjigu.

Ovdje objavljena baza obuhvaća sve matične knjige koje sadrže podatke relevantne za gore opisano sisačko arhivsko područje. Dakle, riječ je o matičnim knjigama koje čuvamo u svojim arhivskim spremištima u Sisku (DASK), ali i matice koje su pohranjene u Hrvatskom državnom arhivu (HDA) u Zagrebu, a sadrže podatke sa sisačkog arhivskog područja, kao i matice koje se još uvijek nalaze u matičnim uredima (MU) – jer su mlađe od 100 godina, te matične knjige i "popise duša" (status animarum - SA) koje se čuvaju u pojedinim župnim uredima (ŽU) s područja nadležnosti Državnog arhiva u Sisku.

Pretraživanje ove baze omogućeno je posebnom tražilicom u koju je dovoljno upisati nekoliko osnovnih podataka, primjerice o vremenu i mjestu u kome je rođena/vjenčana/umrla osoba za koju tražite podatke, te vrstu matične knjige MKR/MKV/MKU/SA. Na temelju ovako unesenih podataka tražilica iznosi podatke o ustanovi u kojoj se određena knjiga trenutno čuva i u kojem obliku (knjiga/mikrofilm).

KRATICE:

MKR – matična knjiga rođenih
MKU – matična knjiga umrlih
MKV – matična knjiga vjenčanih
S – popis žitelja u pravoslavnim parohijama
SA – popis žitelja rimokatoličkih župa
SS – popis stališa
DASK – Državni arhiv u Sisku
HDA – Hrvatski državni arhiv Zagreb
MU – matični ured
ŽU – župni ured