•  

Digitalne zbirke Državnog arhiva u Sisku: Dobrodošli

Trendu digitalizacije kulturne baštine prisutnom u globalnim razmjerima, a u Republici Hrvatskoj potaknutom nacionalnim projektom digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe pod nazivom „Hrvatska kulturna baština“, čiji je pokretač Ministarstvo kulture, pridružuje se i Državni arhiv u Sisku.

Cilj ovoga pokušaja je stvaranje zbiraka arhivskog gradiva u digitalnom obliku, relevantnog za sisačko arhivsko područje, kao široko dostupnog sadržaja.

Ukoliko to u opisu svake pojedine digitalizirane zbirke nije drugačije naglašeno, sva prava na ovdje objavljene digitalizirane sadržaje pridržava Državni arhiv u Sisku. U skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07) zaštićena je i objavljena baza podataka kao vlastita intelektualna tvorevina.

Objavljeni sadržaji se NE SMIJU dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Državnog arhiva u Sisku.