•  

Industrijski pogoni u Sisku do 1945.g.

Digitalna zbirka dokumenata objedinjena ovim naslovom nastala je za potrebe postavljanja arhivističke izložbe 2011. godine povodom Tjedna arhiva u Državnom arhivu u Sisku. Tom je prigodom digitalno snimljen i obrađen ukupno 131 dokument iz pojedinih arhivskih fondova i zbiraka u vlasništvu Državnog arhiva u Sisku.

Ovdje predstavljamo 30 odabranih dokumenata i to isključivo nacrta, situacijskih planova, nacrta pogona i zgrada korištenih u sisačkoj industriji toga vremena, počevši od sisačke pivovare kao najstarijeg industrijskog pogona ( postoji već 1855.) pa sve do Talionice Caprag utemeljene uoči Drugoga svjetskoga rata (1939).

Riječ je o izvornim dokumentima nastalim djelovanjem pojedinih subjekata iz oblasti industrije koji su se pojavili i djelovali u Sisku u razdoblju od sredine 19. stoljeća do kraja II. svjetskog rata. No, dijelom to su i dokumenti iz arhivskih fondova lokalnih organa uprave koji su u predmetnom razdoblju imali ovlasti donositi odluke i krojiti politiku te utjecati na razvoj gospodarskih subjekata i njihov opstanak na određenoj lokaciji.

Osim sisačke pivovare kao najstarijeg industrijskog pogona u Sisku tu su ciglane (istovremeno je djelovalo i do 8 ciglana), poduzeća iz oblasti drvne industrije, zatim mlinovi, Gradska munjara, kožarska industrija. Dio nacrta odnosi se i na djelovanje nekih vrlo uspješnih tvornica koje su svoje proizvode plasirale i na inozemnom tržištu poput: Tvornice tanina Sisak d.d., Tvornice šešira i tuljaca d.d. Galdovo, zatim industrijskih pogona u vlasništvu Petra Teslića (Tvornica likera, ruma i konjaka, Tvornica boca i šupljeg stakla, Tvornica kvasca…), Shellove rafinerije i Talionice Caprag.

Nacrt presjeka i tlocrta zgrade pivovare, 1913.g.

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/8

Projekt pročelja, presjek i tlocrt Sisačke pivovare d.d., 1923.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/8

Pročelje mlina Stjepana Rupčića, (vjerojatno 1929.g.)

HR-DASK-4: GPS/B-II, d/22

Nacrt nadogradnje i proširenja „ODRA“ parnog mlina, vl. Mije Popovića, 1929.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/4

Položajni plan Ciglane Janeković s prijedlogom sanacije ciglarskih graba, 1907.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/3

Uzdužni prosjek gradskog kanala preko ciglana Fulle i Grozaja, 1911.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/3

Položajni nacrt grabe ciglane Prve Hrvatske štedionice s poprečnim prosjekom, 1925.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/3

Položajni nacrt ciglane Prve hrvatske štedionice, 1925/26.

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/3

Položajni nacrt zemljišta i nekretnina ind. i Tvornice opeka M. Popovića, 1940.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/3

Situacijski plan nekretnina pilane Drach, 1937.g

HR-DASK-4:GPS/B-II, b/4

Situacijski plan Industrijskog poduzeća Mije Popovića u Sisku, 1939.g

HR-DASK-4:GPS/B-II, b/3

Skica pročelja zgrade Munjare, 1905.g

HR-DASK-4:GPS/B-II, a/2

Nacrt pogona Munjare, presjek, 1905.g

HR-DASK-4:GPS/B-II, a/2

Položaji nacrt Tvornice finih koža d.d. Siscia, 1920.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/8

Nacrt adaptacije desnog krila zgrade za namjenu Tvornice koža Siscia, 1920. g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/8

Nacrt pregradnje skladišta za Tvornicu cipela Kupa d.d. , pročelje, tlocrt, 1922.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/4

Nacrt pogona difuzije Tvornice tanina d.d., 1925.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/8

Nacrt magazina Tvornice tanina d.d., 1924.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/8

Nacrt obrtnog kolosijeka za tvrtku P. Teslića, 1924.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/9

Nacrt proširenja Tvornice likera P. Teslića, 1926.g, pročelje

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/9

Nact zgrade za „sirketanu“ P. Teslića, 1936.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/9

Situacija Tvornice stakla P. Teslića, 1930. g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/9

Situacijski nacrt industrijskog kompleksa Petra Teslića s legendom, ožujak 1939.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/9

Nacrt poslovne zgrade Tvornice šešira i tuljaca u Galdovu, 1927.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/8

Nacrt reparatora za Shellovu rafineriju, 1926.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/5

Nacrt tornja Shellove rafinerije, 1926.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/5

Situacijski plan skladišta i Rafinerije Caprag, stanje 10.10.1926.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/6

Položajni nacrt nekretnina što su ih kupili Matko i Radan za Talionicu, ožujak 1938.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/7

Plan visoke peći Talionice Caprag, 1937.g

HR-DASK-4: GPS/B-II, b/7

Tlocrt tvorničke zgrade Talionice, 1939.g

HR-DASK-449: Talionica Caprag