•  

Obrana sisačke gospoštije od Turaka: 1573. prosinac 12. Beč

Maximilianus Secundus, Dei gratia electus Romanorum imperator semper augustus.
Reverende fidelis nobis dilecte, certiores reddimur ab oratoribus nostris novas nunc cum principe Thurcarum inducias nostro nomine tractantibus et sollicitantibus quantopere Mehmet passa, sulthanici Consilii princeps, eliberationem Ibrahim agae, sub principio istius anni a Sizsekianis et Erdeodianis militibus capti, urgeat spemque faciat, si emissione illius et fratris Eminghi, ad pontem Zolnokiensem anno septuagesimo capti, quem Christophorus Ungnad, baro in potestate habet, ipsi grafiticati fuerimus, tanto faciliorem nostros oratores in toto isto pacificationis negocio habituros esse tractationem. Equidem cum  cepimus Ibrahimum illum non in praeda vel excursione aliqua, sed cum militibus Iaszenovaciensibus stipendium subveheret, secure itinerantem interceptum esse ideoque satis iuste a Thurcis repeti, principio statim illius facti eum ad nos recipere licuisset, si non militibus illis Siszekianis, quid de praecedentibus Ibrahimi ipsius aliquot factis irruptionibus graves querellas fecerant et eundem in redemptionem canonici Zagrabiensis, quem Deli Pop nominant, convertere se velle indicaverant, indulgere aliquantum decrevissemus. Quoniam vero is nunc, uti intelligimus, sub tuas manus pervenit, te ipsum pro tua erga patriam syncera affectione ea omnia libenter praestiturum confidimus, quae ad induciarum prolongionem (quoniam bello pares nunn tanto hosti esse nequimus) et ulteriorem conservationem regnorum et provinciarum nostrarum commoda et fructuosa esse perspexeris. Ideo te benigniter hortamur et volumus ut dictum Ibrahim nobis liberum permittas, quo eum Mehemet visirio donare et novae  pacificationis negocium tanto rectius et maiori cum emolumento nostro conficere queamus. Ne autem te in damnum immeritum a nobis conici sic existimes, benigne tibi pollicemur aut nominatum Deli Pop reddito isto Ibrahimo in libertatem recuperaturos, uti quidem pro eius redemptione satis diligenter hactenus laboravimus, aut, si id non succedat, eam pecuniam, quam pro Ibrahimo militibus Siszekianis dedisti, absque defectu restituros. Cumque pari studio sinuandae hac in parte reipublicae Christophorus Ungnad in praestando Eminghy fratre effectum ese sentiamus, non minorem etiam te nobis et christianitati inserviendi promptitudinem exhibiturum benigne nobis pollicemur, sicque gratiam nostram caesaream erga te tanto pleniorem demeriturum.
Datae in urbe nostra Vienna, duodecima die mensis Decembris, anno Domini septuagesimo tertio, regnorum nostronum Romani duodecimo, Hungariae undecimo, Bohemiae decimo quinto.

Maximilianus, manu propria.
Ad mandatum domini imperatoris proprium.

A tergo: Reverendo Georgio Draskowych, electo archiepiscopo  Colocensi ac episcopo ecclesiae Zagrabiensis, regnorum nostrorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae bano et consiliario nostro fideli, nobis dilecto. Agramb. Reddite 6. Ianuarii 1574.

KAZ, ACA fasc. 32, nr. 9/4.  Izvornik. Utisnut veliki pečat.