•  

Obrana sisačke gospoštije od Turaka: 1591. prosinac 17. Letovanić

Zlwsbw pysem wassoj milozti kako moyemu gozpodinu brathu. Po tom neka znate wassa milozt kako my owo wre doyde lizth od Karlowcza, da nay z timy bassa yde na Karlovacz y to saliem wassoy milozthi massw lizta  onogha sto pysw gozpodinu generalw y <z> Zenya zbogha glazow zato mene proze da ym doydemo na pomoch, ako ym bwde potribno zato wassa milozt gotowe liwdi dersyte, ako by billi kakowy glazi od Karlowcza a da by nam na pomoch potegnwti. Thako hochemo Wassoy milozthi dati na znanye neka by i Wasse milozthi liwdi z nami w yedno potegnwli, je da naz gozpodin Bogh nad nymy pomore nad nasimi nepriateli. Wassw milozth prozim dayte nam na znanye ako bwdete imali kakowe glazi, ako pochnw od I. jako prekse hitati, thako wassa milozth morete ztanowyto znati, da ye nam potegnwti w Karlovacz, neka by wasse milozthi liwdi zimo k nam potezalli y z tim gozpodin Bogh day wassoy milozthi dobro zdrawye. Amen. Datum ex Letowanych, 27. Decembris 1591.
Wasse milozthi zlwga i bratth Christophorus Merniawchych.

A tergo: PS. Owo zada prawo owo wrw odprawyh pod Koztanychw na yezyk day 25 kony ye da gozpodyn Bogh da yim dobrw zrychw, ako li budw imali kakov dobar yezyk hochemo dati wassoy milozthy taki na zmanye.
Adresa: Revrendo domini Nicolao Mikaczio, praeposito ecclesiae Chasmensis, abbati in Gyak nec non almae ecclesiae Zagrabiensis canonico etc., domino amico ac nostri fratri colendissimo. Citissime.
Notatum a capitulo: In merito belli.

KAZ, ACA fasc. 27, nr. 11/37.