•  

Obrana sisačke gospoštije od Turaka: 1593. lipanj 17. Sisak

Reverendi domini patres et patroni observandissimi, salutem et servicii nostri commendationem.
To morete do yztyne znaty, da ye o Kwpe twren gde ye pywnyczawez potren; nego sdtho ze meg dwema branymo i ako ne bu nayberxe z rwke, Bog zna sto ze prypety. A nyezte ze wasse milozty tako na‹m› obetaly, nego da naz hochete izrw […] a wezda wydimo da nystar za naz ne mare, nego da zmo Gozpodinw Bogw preporucheny. Ako nam ze sto pripeti, nek y bwde na wasyh dwsah, ar gda zmo kay yzaly  […], nyezte werwwaly. Wezda wre werwyte, a‹ko› hochete i doma terti  […], a my ze do nasyh glaw ne damo, a globus wase funtow XXXVI, ter takwyma dwema tere, a manssima dwema. I zato Bog wam i dwsa. Datum Sciscii in die Corporis Christi anno 1593.
Reverendarum dominationum vestrarum servitores, spani Sciscienses, manu propria.

A tergo: Reverendis dominis capitulo ecclesiae Zagrabiensis etc., dominis patronis et patribus observandissimis.
Notatum a capitulo: Spani Sciscienses turrim contritam et periculum significant.

KAZ, ACA fasc. 27, nr. 11/89.