•  

Obrana sisačke gospoštije od Turaka: 1596. prosinac 20. Prag

Rudolphus Secundus, Dei gratia electus Romanorum imperator semper augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Coroatiae, Sclavoniae, etc. rex, archidux Austriae, dux Burgundiae, marchio Moraviae, comes Tyrolis universis Statibus et Ordinibus regni nostri Sclavoniae, simul vel divisim constitutis, salutem et gratiam. Exposuerunt nobis per supplicem suum libelltm humiliter fideles nostri honorabiles capitulum ecclesiae Zagrabiensis quod, licet vobis optime constaret in quam ruinam ac desolationem castrum ipsorum Sisciense et caetera eorum confinia ad illud spectantia ve et armis continuaque tyrannide hostium Turcarum redacta sint quantumve in diligenti illorum communitione ac conservatione, in quam ipsi exponentes hactenus omni studio et diligentia ac pro virili sua incubuissent ac procurassent, situm sit, vos tamen hoc non curato colonos sive subditos ipsorum, quorum opera et labore confinia eorum praefata firmanda muniendaque essent, ad alia istius regni nostri confinia applicare et distrahere consuevissetis, unde eveniret ut ipsi exponentes ad praedictorum confiniorum suorum reparationem et fortificationem minus sufficientes esse possent et a bono ipsorum proposito curaque et restauratione praefata hoc pacto retraherentur, non sine magno regni istius nostri periculo et ipsorum damno manifesto, supplicantes propterea maiestati nostrae humilime ut ipsis superinde de oportuno remedio providere neque colonorum ipsorum labores hoc praesertim periculoso belli tempore alio distrahi pati dignaremur. Quorum iusta et aequitti consona supplicatione benigne exaudita, quum non ignoretis Sciscium hoc tempore inter alia regni istius nosti confinia, unde salus et permansio vestra ac coniugum et liberorumvestrorum post Deum Optimum Maximum dependet, non postremum esse propugnaculum et confinium, dignumque omnino sit ut minutionis et conservationis tum illius, tum aliorum ad id spectantium confiniorum debita et maior quam hactenus per vos factum est ratio habeatur, hocque omnino ita etiam fieri ac per vos obedienter observari velimus. Idcirco fidelitati vestrae ac vestrum singulis harum serie clemente ac firmissime committimus et mandamus, aliud habere nolentes, ut habita periculosi huius temporis status debita ratione a modo deinceps praesertim hoc bello Tucico durante, quandocunque ad fortificationem et munitionem aliquorum confiniorum in praefato regno nostro Sclavoniae existentium colonos vestros deputaveritis et fumatim emiseritis, subditos ac colonos eorundem exponentium ad illa confinia non distrahere et vestris cum subditis eo proficisci et ire compellere, sed ad praefata Sisciensia confinia labores eorum, non solum deputare et applicare, verum etiam dictam arcem Sisciensem, tanquam commune hoc tempore patriae istius vestrae propugnaculum, quo labor maturius absolvi et perfici queat, opera etiam colonorum laboreatorumque vestrorum fortificari et restaurari prompte et benevole iuvare et hoc fideli vestro studio patriae vestrae adeoque vobis ipsis etiam consulere debeatis. Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibeni restitutis.
Datum in arce nostra regia Pragensi vigesima die mensis Decembris, anno Domini millesimo qungentesimo nonagsimo sexto.
Rudolphus, manu propria
Ioannes Kuthassi, electus Colocensis, manu propria
Himelreich, manu propria.

 

A tergo: Anno 1597. die 16. Iulii praesentes litterae praeceptoriae sacratissimae caesareae regiaeque maiestatis in praesenti congregatione Regni sunt exhibitae et coram Statibus perlectae. Casparus Petrus Chernich, manu propria.
Notatum a Capitulo: Mandatum ne coloni capituli per regnicolas a reparatione arcis Szisziensis ad aliorum confiniorum labores distrahantur et ut regnicolae suos colonos ad restaurationem praefatae arcis expediant. Mandatum Rudolphi regis 1596.

KAZ, ACA, fasc. 32, nr. 4/1.