•  

Obrana sisačke gospoštije od Turaka

KAZ, ACA fasc.32, nr.9/4

jezik: latinski

1573. prosinac 12. Beč

Car Maksimilijan II. banu Jurju Draškoviću. Na molbu Mehmet paše car traži da se oslobodi Ibrahim aga koga su zarobili sisački vojnici. Ističe kako će oslobađanje Ibrahim age omogućiti bolje mirovne pregovore sa sultanom.

Pročitajte više »

KAZ, ACA fasc.51, nr. 29

jezik: latinski

1591. srpanj 18. Sisak

Strijelci i kopljanici na području Siska.

Pročitajte više »

KAZ, ACA fasc. 32, nr. 9/19

jezik: latinski

(1591-1592)

Isplata posade u Sisku.

Pročitajte više »

KAZ, ACA fasc. 27, nr. 11/37

jezik: latinski i hrvatski

1591. prosinac 17. Letovanić

Kristofor Mrnjavčić kanoniku Mikcu: Javlja da Turci kane napasti Sisak i da budu spremni priteći upomoć. Poslao je 25 konjanika pod Kostajnicu u izviđanje.

Pročitajte više »

KAZ, ACA fasc.27, nr. 11/49

jezik: latinski

1592. travanj 10. Tabor kod mosta

Kanonik Mikac Kaptolu: Tuži se na njemačke vojnike da ih blate i traže hranu jer da će umrijeti od gladi. On im ne bi dao ni mrvicu. Kamo sreće da nisu tamo; pod njihovim su utjecajem i domaći ljudi klonuli duhom. Plačući je molio generala da ostane i drži svoj dio obrane dok ostali ne završe posao. Veliki su top premjestili u Brest. Stanje je očajno. Zbog gladi, hladnoće i nebrojenih drugih nevolja ne mogu zadržati narod da ne bježi. Poslao je Cvetkovića i Cetina sa 60 ljudi da spriječe neprilike…

Pročitajte više »