•  

Digitalna zbirka povelja DASK: 1773. prosinac 18, Beč

Diploma utvrđuje pravila od 34 članka koja potpisuje Marija Terezija i brigadni general Banske krajine Joseph barun Siskovich.

"Diplomom, Petrinja je bila određena za sjedište i središte velikog ili glavnog ceha (Haupt-gränz Znftlade), za cijelu Bansku krajinu, a filijale kao "nerazdvojni udovi" ovog ujedinjenog odnosno glavnog ceha ustrojene su u Dubici, Kostajnici, Glini i Novom odnosno Vojnom Sisku. …svi majstori obrtnici Banske krajine udružuju se u jedan privilegirani ujedinjeni ceh , a po značaju izjednačavaju se s majstorima obrtnicima u ostalim državama monarhije."

Citat iz djela Golec Ivice, Vojni komunitet Petrinja kao gospodarsko, i prosvjetno kulturno središte Banske krajine (1777.-1871), Državni arhiv u Sisku, Sisak, 2003. str. 208-209.