•  

Digitalna zbirka povelja DASK: 1775. srpanj 31, Varaždin

Filijalni cehovi, petrinjski i ostali, posjedovali su kopije privilegija, a mogli su ih koristiti tek po njihovoj konačnoj potvrdi i ovjeri od štabskog auditora Johana Kemmingera. Sjedište stožernog auditora za obje banske pukovnije je u trenutku ovjere 31. srpnja 1775.godine bilo u Varaždinu, gdje je do 1776. bilo i sjedište Banske generalkomande.

Više o tome u knjizi Ivice Goleca: Vojni komunitet Petrinja kao gospodarsko, i prosvjetno kulturno središte Banske krajine (1777.-1871), Državni arhiv u Sisku, Sisak, 2003. str. 208-216.