•  

Školske spomenice

Fundus gradiva Državnog arhiva u Sisku uključuje i preko 170 arhivskih fondova iz oblasti prosvjete nastalog na sisačkom arhivskom području u vremenskom rasponu od polovice 19. stoljeća pa sve do 1990-ih godina. S gradivom pučkih/osnovnih škola u Arhiv su pristigle i tzv. „školske spomenice“, evidencije koje su u skladu s propisima vodili upravitelji škola i u njima bilježili sve značajnije događaje školske svakodnevice, stanje školskih objekata, program škole, sastav učiteljskog zbora, učenika, njihov socijalni status, ali opisivali su i bilježili i događaje u mjestu pa čak i, prema svojim saznanjima, opisivali povijest mjesta te osnovne geografske i prirodne karakteristike lokaliteta.

Kako je riječ o interpretaciji događaja, subjektivnom doživljaju upravitelja koji su ih pisali, sadržaj školskih spomenica ne možemo smatrati primarnim povijesnim izvorom, no, nerijetko su upravo one jedini izvor podataka o životu malih mjesta.

Objavom digitalne zbirke spomenica želimo potencijalnim istraživačima lokalne povijesti i ostalim zainteresiranima približiti ovaj zanimljivi sadržaj i omogućiti čitanje u svako doba i s bilo koje lokacije.