•  

Etnografska spomenica Pučke škole Sunja, 1940.g.

Prvi pisani trag o osnovnom obrazovanju na području Sunje datira iz 1802. g. Gradivo arhivskoga fonda upisanoga u opći inventar Državnog arhiva u Sisku pod nazivom: Državna mješovita pučka škola Sunja, sadrži uglavnom ispitna izvješća od 1890. do 1943.g., glavne imenike od 1886. do 1945., razredne imenike i popise djece "sposobne" za školu od 1931. do 1942, zapisnike sjednica Učiteljskog zbora od 1926. do 1941. godine, urudžbene zapisnike s fragmentarno sačuvanim spisima iz razdoblja 1915-1943 i tri školske spomenice: redovnu od 1827. do 1947 i tzv. Etnografsku za 1940.