•  

Spomenica Niže pučke dječačke škole u Sisku, Sisak Stari, 1899.-1948.

Pisani izvori svjedoče o postojanju škole u Civilnom Sisku već polovicom 17. stoljeća, u nadležnosti je crkve, a pod formalnom upravom školske općine te sve do 1860.g. djeluje kao obospolna trogodišnja škola. Uskoro, 1869. prerasta iz trivijalne, trogodišnje u samostalnu četverogodišnju glavnu učionicu. Nakon ujedinjenja civilnog i vojnog dijela grada Siska, 1874. godine, u jedinstvenu gradsku jezgru, dolazi i do reorganizacije školstva, tako da sva djevojačka mladež pohađa školu u Novom Sisku (Vojnom), a dječačka učiona ostaje u staroj zgradi u centru Starog Siska (Civilnog). Formalno od 1920. godine ova škola postaje Niža pučka škola kao jedna ustanova koja objedinjuje dječačku i djevojačku, a tek „Nastavnom osnovom“ iz 1926. godine prestaje podjela na dječačku i djevojačku, već postaje obospolna škola s mješovitim razredima pod nazivom: Državna osnovna škola Sisak Stari.

Spomenica Niže pučke dječačke škole u Sisku Starom, obuhvaća razdoblje od 1899. do 1948. godine, tj. do osnutka sedmogodišnje škole.

Arhivsko gradivo fonda Niža pučka dječačka škola u Sisku Starom, osim spomenice, obuhvaća zapisnike učiteljskog zbora, ispitna izvješća, glavne i razredne imenike, knjige nadzora (tzv. „kontrolne knjige“), urudžbirane spise s djelovodnicima.