•  

Spomenica Niže pučke djevojačke škole u Sisku, Sisak Novi, 1880. - 1895.

"Sisak je do 1875. godine imao dvije djevojačke škole i to jednu u Novom(Vojnom), a jednu u Starom(Civilnom Sisku). U Novom Sisku škola je postala obavezna za djecu oba spola još 1846. godine. Jednog učitelja birala je općina, a potvrđivala II. banska regimenta, jer je škola prvo bila trorazredna(tzv. trivijalka). Kasnije, 1872. g., škola je postala četverorazredna sa dva učitelja, a nastava se odvijala odvojeno za djevojčice."

Nada Križanić: Sumarni inventar arhivskog fonda Niža pučka djevojačka škola u Sisku, 1981. Arhivski fond Niže pučke djevojačke škole u Sisku Novom osim školske spomenice sadrži glacne imenike, ispitna izvješća, fragmentarno sačuvane zapisinike učiteljskog zbora i opće spise s djelovodnicima iz razdoblja 1869. do 1943. godine.