•  

Spomenica Pučke škole Martinska Ves, [1852.] 1875.-1932.

Pučka (osnovna) škola u Martinskoj Vesi djeluje od 1855. godine. Osim spomenice arhivski fond sadrži pretežito ispitna izviješća i imenike nastale u vremenskom rasponu od 1900. do 1945. godine. Ovu školu pohađaju djeca iz Martinske Vesi, Trebarjeva, Luke i Željeznog.