•  

Spomenica Niže pučke škole Piljenice, 1896 - 1940

Niža pučka škola Piljenice djeluje najvjerojatnije od 1829. godine. Arhivski fond nastao radom ove škole čine pretežito ispitna izviješća iz razdoblja 1936. – 1939. i nekoliko razrednih imenika iz razdoblja 1937. – 1944.

Spomenica je pisana od 1896. godine (ali sadrži podatke od osnutka škole 1829. g sve do 1940.g. s kratkim povijesnim pregledom razvoja i organizacije školstva na području Vojne krajine).