•  

Spomenica Pučke škole Farkašić, 1877. - 1938.

Spomenicu Pučke škole Farkašić sadržajno čine dva dijela. U prvom dijelu „Povijest škole“ upisani su podaci o povijesti škole prema sjećanju seljana i to počevši od godine izgradnje školske zgrade, 1847. do 1877., odnosno do trenutka kada se počinje redovito voditi drugi dio spomenice "Ljetopis" u kojem se opisuje stanje škole, brojnost i redovitost djece na nastavi, ali i događaji u školi i mjestu koji utječu na rad škole za svaku školsku godinu. Posljednji upis u dijelu "Ljetopis" odnosi se na školsku godinu 1937/1938.

Od gradiva Pučke/Osnovne škole Farkašić Državni arhiv u Sisku, za sada, osim ovdje objavljene spomenice posjeduje još samo jedan Glavni imenik za razdoblje 1948 – 1960.