•  

Spomenica Pučke škole Dubrovčak Lijevi, 1875. - 1972.

Ova školska spomenica se u skladu s propisom iz 1880. godine sadržajno dijeli na povijest škole i ljetopis škole u Dubrovčaku Lijevom. Povijest škole pisana je, uvažavajući pri tom gotovo u potpunosti, narodnu usmenu predaju, a obuhvaća razdoblje od početka djelovanja škole, 1852. godine, sve do 1875. godine, kada stupa na snagu tzv. „Mažuranićev školski zakon“.
Drugi dio spomenice sadrži ljetopis škole u kojem se za svako školsko godište, počevši od 1. listopada 1875. pa sve do 30. lipnja 1972. godine, upisuju podaci o stanju u školi, broju djece, učiteljima, ali i o svim događajima koji su na bilo koji način utjecali na rad škole kao i na život toga područja.

Obospolna Pučka škola u Dubrovčaku Lijevom počinje djelovati već 1852. godine kao trogodišnja. Školu pohađaju učenici iz sela: Dubrovčak Lijevi, Dubrovčak Desni, Jezero, Topolje i Prerovec.

Godine 1876. postaje javna opća pučka škola sa četiri razreda i opetovnicom. Peti razred (godište) je uveden u ovoj školi prvi puta 1891. godine, no kasnije se u skladu sa zakonskim izmjenama, ali i realnim potrebama i mogućnostima sela, povremeno ukida i ponovno osniva. Zbog povećanja broja učenika, škola 1904. godine seli u novu zgradu u kojoj se održava nastava sve do 1943. godine, kada je u vihoru ratnih događanja zgrada izgorjela.

Nastava se nakon rata odvija u novoj školskoj zgradi koju od 1955. godine više ne pohađaju djeca sa desne strane Save (Dubrovčak Desni, Jezero). Ponovno kao četverogodišnja, 1958. g. postaje područnom školom Osnovne škole u Posavskim Bregima, a 1964. zajedno s OŠ Posavski Bregi i područnom školom Zelina, priključena je kao područna škola Eksperimentalnoj osnovnoj školi „Marijan Grozaj“ u Ivanić Gradu (danas OŠ Đure Deželića).