U skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997.) arhivsku službu RH obavljaju, kao javne ustanove, Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, područni državni arhivi, te arhivi jedinica lokalne samouprave i uprave (Zakonska regulativa). Jedan od područnih državnih arhiva je i Državni arhiv u Sisku čija je osnovna i obvezna djelatnost: prikupljanje, zaštita, stručna obrada te davanje na korištenje arhivskoga gradiva, nastalog na sisačkom arhivskom području. Državni arhiv u Sisku je upisan u Upisnik arhiva u Republici Hrvatskoj kao ustanova koja obavlja javnu arhivsku službu pod rednim brojem 009/05 kao područni državni arhiv za sisačko arhivsko područje.

Teritorijalna nadležnost Arhiva utvrđena je Odlukom o određivanju područja na kojima arhivi vrše arhivsku službu (NN 28/1963). U trenutku donošenja ove Odluke područje nadležnosti Arhiva u Sisku obuhvaćalo je područje općina Dvor, Glina, Ivanić Grad, Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja i Sisak.

Do današnjih dana područje na kome Državni arhiv u Sisku obavlja svoju djelatnosti nije bitno izmijenjeno i utvrđeno je Statutom. Preciznije, uključuje područje današnjih gradova: Gline, Hrvatske Kostajnice, Kutine, Novske, Siska, Petrinje, Ivanić Grada te općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Križ, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Popovača, Sunja i Velika Ludina.

Na opisanom području Arhiv je registrirao ukupno 275 stvaratelja (imatelja) arhivskog gradiva svrstanih u tri kategorije. Riječ je mahom o pravnim osobama (iako stvaratelji mogu biti i fizičke osobe) koje svojim radom stvaraju zapise koji zadovoljavaju propisane kriterije definiranja pojma arhivskog gradiva.

Ovome broju treba dodati i oko 70 pismohrana ispostava i podružnica centralnih organa uprave i državnih tijela u kojima Državni arhiv Sisak obavlja nadzor nad zaštitom arhivskog gradiva, a „centrale“ su im kao tijelima od državnog značaja registrirane kao stvaratelji kod Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu.