Maturanti Ekonomske škole Sisak u posjeti Državnom arhivu u Sisku

Maturanti Ekonomske škole Sisak posjetili su 10. 05. 2018. godine DASK, gdje im je prezentirano arhivsko gradivo banaka i štedionica s područja Siska, Moslavine i Banovine.