Učenici u posjeti izložbi Memorandum kao marketinški alat Državnom arhivu u Sisku

Učenici SŠ Glina, Smjer Ekonomisti, prosinac 2017.