• 9. prezentacija fonoteke Kraker, 28.05.2015.

    Povijesni tenori, Od Carusa do Giglija, II. dio

  • 15.5.2015., Posjet uč. 5.r. OŠ Dragutin Tadijanović, SAC Petrinja

    Učinici 5.r. II. OŠ Petrinja, Sabirnom arhivskom centru u Petrinji

  • Primopredaja gradiva 120. brigade Ban Toma Bakač - Sisak

    Članovi Skupštine Brigade