• Učenici OŠ Gora u SAC Petrinja

    Terenska nastava OŠ Gora u SAC Petrinja