Istraživanje arhivskog gradiva u čitaonicama Arhiva

Opće upute

Gradivo se može koristiti za istraživanja isključivo u čitaonicama Arhiva uz prethodnu najavu.

DASK ima dvije čitaonice:

  • u glavnoj arhivskoj zgradi u Sisku – Frankopanska 21, Sisak 44000
  • u prostoru Sabirnog arhivskog centra u Petrinji – Gundulićeva 1, Petrinja 44250.

Obje čitaonice rade svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati. Gradivo se izdaje u čitaonicu na korištenje do 14,00 sati.

Gradivo se u čitaonicama koristi u skladu sa Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) odnosno Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Sisku.

Umnažanje i reproduciranje arhivskog gradiva naplaćuje se u skladu sa Cjenikom Državnog arhiva u Sisku.