• Prof. dr. sc. Mira Kolar Dimitrijević: PRILOG GOSPODARSKOJ POVIJESTI SISKA IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

  Državni arhiv u Sisku, 2005.


  [Izdanja DASK-a]

  Osnovni podaci: format 17 x 24; 150 str, tvrdi uvez, bilježaka, 30 ilustracija, 6 priloga (i ilustracije i prilozi su izvorno arhivsko gradivo), kazalo osoba i kazalo geografskih pojmova

  Tema: Knjiga objedinjuje dva znanstvena rada ove autorice: „Tvornica šešira i tuljaca d.d. u Galdovu kraj Siska od 1921. do 1944. godine“ i „ Društveno-ekonomski razvoj Siska od 1919. do 1941. godine“.

  Cijena: 110,00 kn

 • Nada Križanić, Nela Kušanić, Nada Sarkotić: SHEMATIZAM ORGANA UPRAVE I PRAVOSUĐA NA PODRUČJU DRŽAVNOG ARHIVA U SISKU“

  Državni arhiv u Sisku, Sisak 2002.


  [Izdanja DASK-a]

  Osnovni podaci: format 20,5 x 29,5; 102 str, meki uvez, 273 bilješke

  Tema: Mijene područne i stvarne nadležnosti organa uprave i pravosuđa na području djelovanja Državnog arhiva u Sisku (područje današnjih gradova: Gline, Hrvatske Kostajnice, Kutine, Novske, Siska, Petrinje, Ivanić Grada, te općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Križ, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Popovača, Sunja, Velika Ludina). Shematizam organa uprave obuhvaća razdoblje od 1871. (1881.) do 1997., a shematizam pravosudnih organa za navedeno područje izrađen je za razdoblje od 1945. do 1990.

  Cijena: 40,00 kn