Dr. sc. Mirela Slukan Altić: „POVIJESNI ATLAS GRADOVA – II. SVEZAK SISAK“

Državni arhiv u Sisku i Hrvatski državni arhiv iz Zagreba, Zagreb 2004.


[Izdanja DASK-a]

Osnovni podaci: format 29 x 31,5; 241 str, tvrdi uvez, 256 bilježaka, ukupno 200 slikovnih priloga od čega je 49 planova i karata u boji, mjesno kazalo

Tema: Znanstveno djelo – zbirka povijesnih planova i karata Siska s analizom i tumačenjem kartografskih izvora u tekstualnom dijelu. Otkriva i neke nove spoznaje o prostornom razvoju Siska.

Knjiga sadrži i tekstualne priloge: 
- Domagoj Vuković, d.i.a.: Od prvog staništa do ilirsko-keltske Segestike i rimske Siscije 
- Ljerka Metež: Osobine arhitekture grada Siska i njegova zaštićena graditeljska kulturna baština

Cijena: 160,00 kn

Djelo, Povijesni atlas gradova, II. svezak Sisak, nastalo je kao proizvod znanstvenog projekta pod nazivom „Povijesni atlas gradova“ kojeg je pokrenulo Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, i to prvo u realizaciji Zavoda za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju Hrvatskoga državnog arhiva, a zatim projekt preuzima Institut za društvene znanosti Ivo Pilar iz Zagreba. Cilj projekta je prikupljanje, znanstvena obrada i objavljivanje kartografskih izvora za povijest hrvatskih gradova. Kao rezultat provedenih istraživanja nastaje edicija povijesnih atlasa hrvatskih gradova, čija je autorica dr.sc. Mirela Slukan Altić. 
Ova knjiga druga je u nizu ( do sada objavljene četiri i to: I. svezak posvećen je gradu Bjelovaru, III. Koprivnici, a IV. Hrvatskoj Kostajnici). Sadrži kartografski dio sa kvalitetnim i dobro čitljivim reprodukcijama karata i planova Siska. Na taj način okuplja po prvi put na jednom mjestu sve relevantne kartografske izvore za povijest ovoga grada. Analiza i tumačenje navedenih kartografskih izvora u tekstualnom dijelu, omogućava nove spoznaje i sagledava razvoj toga grada u europskom kontekstu.

Dr.sc. Mirela Slukan Altić, diplomirala je geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je na istom fakultetu 1999. godine. Od tada se bavi povijesnom geografijom i povijesnom kartografijom. Uže područje njezinog znanstvenog djelovanja jest povijesna geografija jugoistočne Europe s težištem na povijest granica i upravno-teritorijalnog ustroja, razvoj naselja kao i proučavanje starih zemljopisnih karata te njihova interpretacija kao izvora za povijest. 
Zaposlena je u Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar“ kao viši znanstveni suradnik za područje povijesti. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u statusu naslovnog docenta drži nastavu kolegija „Uvod u čitanje starih karata“ te „Kartografski izvori za europsku i hrvatsku povijest novoga vijeka“ te sudjeluje u nastavi poslijediplomskog studija Odsjeka za povijest.