Dr. sc. Mirela Slukan Altić: „POVIJESNI ATLAS GRADOVA – IV. SVEZAK HRVATSKA KOSTAJNICA

Državni arhiv u Sisku i Institut Ivo Pilar Zagreb, 2007.


[Izdanja DASK-a]

Osnovni podaci: format 29 x 31,5; 268 str, tvrdi uvez, 255 bilježaka, 35 planova i karata u boji, mjesno kazalo

Tema: Znanstveno djelo – zbirka povijesnih planova i karata Hrvatske Kostajnice s analizom i tumačenjem kartografskih izvora u tekstualnom dijelu.

Knjiga sadrži i tekstualne priloge: 
- Dr.sc. Ivan Mirnik: Nacrt arheološke topografije kostajničko-dvorskog kraja 
- Mirjana Visin: Graditeljska baština i problemi obnove Hrvatske Kostajnice

Cijena: 160,00 kn

Djelo: Povijesni atlas gradova, IV. svezak Hrvatska Kostajnica, nastalo je kao proizvod znanstvenog projekta „Povijesni atlas gradova“ kojeg je pokrenulo Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, i to prvo u realizaciji Zavoda za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju Hrvatskoga državnog arhiva, a zatim projekt preuzima Institut za društvene znanosti Ivo Pilar iz Zagreba. Cilj projekta je prikupljanje, znanstvena obrada i objavljivanje kartografskih izvora za povijest hrvatskih gradova. Kao rezultat provedenih istraživanja nastaje edicija povijesnih atlasa hrvatskih gradova, čija je autorica dr.sc. Mirela Slukan Altić. Ova knjiga četvrta je u nizu ( do sada objavljene četiri i to: I. svezak posvećen je gradu Bjelovaru, II. svezak gradu Sisku, III. Koprivnici). Sadrži kartografski dio sa kvalitetnim i dobro čitljivim reprodukcijama karata i planova Hrvatske Kostajnice. Na taj način okuplja po prvi put na jednom mjestu sve relevantne kartografske izvore za povijest ovoga grada. Analiza i tumačenje navedenih kartografskih izvora u tekstualnom dijelu, omogućava nove spoznaje i sagledava razvoj toga grada u europskom kontekstu.

Dr.sc. Mirela Slukan Altić, diplomirala je geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je na istom fakultetu 1999. godine. Od tada se bavi povijesnom geografijom i povijesnom kartografijom. Uže područje njezinog znanstvenog djelovanja jest povijesna geografija jugoistočne Europe s težištem na povijest granica i upravno-teritorijalnog ustroja, razvoj naselja kao i proučavanje starih zemljopisnih karata te njihova interpretacija kao izvora za povijest.
Zaposlena je u Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar“ kao viši znanstveni suradnik za područje povijesti. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u statusu naslovnog docenta drži nastavu kolegija „Uvod u čitanje starih karata“ te „Kartografski izvori za europsku i hrvatsku povijest novoga vijeka“ te sudjeluje u nastavi poslijediplomskog studija Odsjeka za povijest.