Dr.sc. Ivica Golec, RAZVOJ NOVČANIH ZAVODA NA PODRUČJU DANAŠNJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, 1860. - 1945.

Državni arhiv u Sisku, Sisak, 2014.

Dr. sc. Ivica Golec: RAZVOJ NOVČANIH ZAVODA NA PODRUČJU DANAŠNJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, 1860. - 1945.

Osnovni podaci:format 24,5 x17,5 cm; 303 str.; tvrdi uvez; 349 bilježaka; preko 200 ilustracija; predgovor, kazalo osobnih imena i kazalo mjesta, bilješka o piscu

Tema: Riječ je o još jednom znanstvenom djelu koje obrađuje temu razvoja novčarskih institucija na sisačkom arhivskom području. Djelo je temeljeno na arhivskom gradivu i to pretežito u vlasništvu Državnog arhiva u Sisku (Sabirnog arhivskog centra u Petrinji), ali i Hrvatskog državnog arhiva i Državnog arhiva u Zagrebu.

Cijena: 180kn

Knjiga podrobno obrađuje djelovanje više od 60 novčanih zavoda koji su postojali i djelovali na području današnje Sisačko-moslavačke županije (Banovina, Moslavina, sisačka Posavina i Pokuplje) od 1860. godine do kraja Drugoga svjetskoga rata. Autor prati razvoj kreditnih i prvih bankarskih ustanova na ovim prostorima od pojave prvih ideja i konkretnih akcija, prvo u urbanim centrima ovoga područja počevši od Siska kao, tada i danas, najvećeg središta i prometnog čvorišta, zatim Petrinje kao centra Banske krajine, preko Hrvatske Kostajnice, Gline, Kutine, Novske, do Dvora, i ondašnjeg Vrginmosta. Prati i preko 18 raznorodnih novčanih zavoda koji su osnivani te se manje ili više uspješno razvijali i u mnogim selima ovoga područja predstavljajući veliki poticaj u radu i poslovanju seoskog stanovništva i uopće, podizanju gospodarstva ovih sela na znatno višu razinu.

 

Dr.sc. Ivica Golec, povjesničar, (Petrinja 1943. - ), znanstveni savjetnik, povijesnim istraživanjima se bavi od 1969. godine, a profesionalno od 1991.godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Vojni komunitet Petrinja (1777. - 1871.) obranio je 1996. godine na Filozofkom fakultetu u Zagrebu i time stekao znanstveni stupanj doktora društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja povijesnih znanosti. Bavi se istraživanjem hrvatske povijesti u razoblju 18. - 20. st., najviše povijesti Hrvatsko-slavonske vojne krajine, posebice Banske krajine i njezina sjedišta Petrinje te gospodarske, kulturne, političke i vjerske povijesti. Od 1994. godine radio je na Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu. Bio je i vanjski suradnik i predavač na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji od 1996. godine, a u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 1999. godine.