Dr.sc. Mirela Slukan Altić: POVIJESNI ATLAS GRADOVA, II. svezak SISAK, Drugo dopunjeno izdanje

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni arhiv u Sisku, Drugo dopunjeno izdanje, Zgb. 2015.

Osnovni podaci: format 29 x 31,5; 268 str, tvrdi uvez, 261 bilješka, 52 planova i karata u boji, mjesno kazalo

Tema: Znanstveno djelo – zbirka povijesnih planova i karata Siska s analizom i tumačenjem kartografskih izvora u tekstualnom dijelu.

Cijena: 200,00 kn

Knjiga sadrži i tekstualne priloge: 

- Od prvog staništa do ilirsko-keltske Segestike i rimske Siscije (Domagoj Vuković)

- Osobine arhitekture grada Siska i njegova zaštićena graditeljska kulturna baština (Ljerka Metež)

Djelo, Povijesni atlas gradova, II. svezak Sisak, nastalo je kao proizvod znanstvenog projekta pod nazivom „Povijesni atlas gradova“ kojeg je pokrenulo Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, i to prvo u realizaciji Zavoda za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju Hrvatskoga državnog arhiva, a zatim projekt preuzima Institut za društvene znanosti Ivo Pilar iz Zagreba. Cilj projekta je prikupljanje, znanstvena obrada i objavljivanje kartografskih izvora za povijest hrvatskih gradova. Kao rezultat provedenih istraživanja nastaje edicija povijesnih atlasa hrvatskih gradova, čija je autorica dr.sc. Mirela Slukan Altić. 
Ova knjiga druga je u nizu ( do sada je objavljeno 5 i to: I. svezak posvećen je gradu Bjelovaru, III. Koprivnici,  IV. Hrvatskoj Kostajnici te V. Varaždinu). U ovom slučaju riječ je o drugom, dopunjenom izdanju (prvo je objavljeno 2004.g). Sadrži kartografski dio sa kvalitetnim i dobro čitljivim reprodukcijama karata i planova Siska. Na taj način okuplja na jednom mjestu sve relevantne kartografske izvore za povijest ovoga grada. Analiza i tumačenje navedenih kartografskih izvora u tekstualnom dijelu, omogućava nove spoznaje i sagledava razvoj toga grada u europskom kontekstu.

Dr.sc. Mirela Slukan Altić, diplomirala je geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je na istom fakultetu 1999. godine. Od tada se bavi povijesnom geografijom i povijesnom kartografijom. Uže područje njezinog znanstvenog djelovanja jest povijesna geografija jugoistočne Europe s težištem na povijest granica i upravno-teritorijalnog ustroja, razvoj naselja kao i proučavanje starih zemljopisnih karata te njihova interpretacija kao izvora za povijest. 
Zaposlena je u Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar“ kao viši znanstveni suradnik za područje povijesti. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u statusu naslovnog docenta drži nastavu kolegija „Uvod u čitanje starih karata“ te „Kartografski izvori za europsku i hrvatsku povijest novoga vijeka“ te sudjeluje u nastavi poslijediplomskog studija Odsjeka za povijest.