Nada Križanić, Nela Kušanić, Nada Sarkotić: SHEMATIZAM ORGANA UPRAVE I PRAVOSUĐA NA PODRUČJU DRŽAVNOG ARHIVA U SISKU“

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2002.


[Izdanja DASK-a]

Osnovni podaci: format 20,5 x 29,5; 102 str, meki uvez, 273 bilješke

Tema: Mijene područne i stvarne nadležnosti organa uprave i pravosuđa na području djelovanja Državnog arhiva u Sisku (područje današnjih gradova: Gline, Hrvatske Kostajnice, Kutine, Novske, Siska, Petrinje, Ivanić Grada, te općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Križ, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Popovača, Sunja, Velika Ludina). Shematizam organa uprave obuhvaća razdoblje od 1871. (1881.) do 1997., a shematizam pravosudnih organa za navedeno područje izrađen je za razdoblje od 1945. do 1990.

Cijena: 40,00 kn

Knjižica „Shematizam organa uprave i pravosuđa na području Državnog arhiva u Sisku“ nastala je kao pomoćno sredstvo u radu arhivista ove arhivske ustanove. Naime, dio funkcija suvremenih arhivskih ustanova čini i pružanje informacija korisnicima arhivskog gradiva o sadržaju gradiva u Arhivu, ali i gradiva koje još nije pristiglo u Arhiv ili se nalazi u drugim arhivskim ustanovama. Korisnicima su dragocjene informacije gdje bi se željeni podatak eventualno mogao pronaći, odnosno informacije o stvaratelju gradiva, čijim bi radom mogla nastajati dokumentacija koja sadrži tražene podatke. Kako bi sebi i korisnicima olakšali ovaj dio posla arhivski djelatnici izrađuju shematizme organa pojedinih skupina djelatnosti koji su djelovali ili djeluju na području arhivske ustanove.
Sigurno je da ovakav shematizam može biti od pomoći svima koji se bave poviješću uprave i pravosuđa, ali i zaposlenicima uprave i pravosuđa u njihovom radu.

Autorice su djelatnice Državnog arhiva u Sisku:
Nada Križanić (†), arhivistica u DASK u razdoblju od 1966. do 1997. Radila pretežito na poslovima stručne obrade i opisa arhivskog gradiva pretežito fondova uprave i prosvjete, ali i na drugim stručnim poslovima. 
Nada Sarkotić, viši arhivski tehničar, radila pretežito na stručnim poslovima korištenja arhivskog gradiva u arhivu, od 2008. je i voditeljica Odjela za korisnike.
Nela Kušanić, arhivistica u DASK od 1987. godine. Radila pretežito na poslovima stručne obrade i opisa arhivskog gradiva, uglavnom fondova iz oblasti uprave i gospodarstva. Od 1994. godine je ravnateljica ove arhivske ustanove.