Stjepan Pejaković: IZVJEŠĆE O DRUGOM PUTOVANJU VOJNOM KRAJINOM, rujan - studeni 1868.godine

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2015.

Osnovni podaci: format 23,5 x 16,5 cm; 129 str.; Predgovor (Šustić, Ivica); Uvod: Političko-gospodarske prilike u vrijeme Stjepana Pejakovića (Dobrica, Ladislav); transliterirani tekst rukopisa na njemačkom jeziku (transliteracija: Marjanić, Danijela); prijevod na hrvatski jezik (Marjanić, D.); 10 ilustracija u boji; mjesno kazalo.

Tema: Riječ je o objavljenom transliteriranom tekstu (u izvorniku rukopis) izvješća Stjepana Pejakovića (Petrinja 1818. - Petrinja 1904.), petrinjskog građanina i visokoga državnog službenika Austrijske carevine, kojega je on nakon jednog od svojih službeničkih putovanja po Vojnoj krajini podnio Ministarstvu rata, 1868. godine.

Cijena: 80,00 kn

Na 116 stranica rukom pisanog teksta S. Pejaković iznosi pregled svojih službeničkih nastojanja da u stvarnosti realizira svoju ideju osnivanja gospodarskih društava na cijelom prostoru Vojne krajine i pri tom daje sliku gospodarskog života na području Karlovačke i Banske krajine u to vrijeme. Izvorni rukopis je u vlasništvu Državnog arhiva u Sisku, fond HR-DASK-SACP-935.

S. PEJAKOVIĆ, političar i publicist (Petrinja, 3.12.1818. - Petrinja, 1904.) filozofiju je studirao u Zagrebu i Budimpešti, a medicinu i pravo u Beču. Službovao je kao ministarski perovođa u Ministarstvu unutrašnjih poslova pri Hrvatskoj dvorskoj kancelariji u Beču, a od 1865.  do umirovljenja 1870. bio je službenik u Ratnom vojnom ministarsvu u Beču. Bio je i zastupnik vojnog komuniteta Petrinja u Hrvatskom saboru. Iz Beča je poticao preuređenje poljodjelske udruge Gospodarstvene bratovštine petrinjske. Njegovo zauzimanje za razvoj te udruge potaknulo je Ratno ministarstvo u Beču i cara, ne samo da je materijalno pomažu, već i da se po uzoru na njezina pravila utemeljuju slična društva po ostaloj Vojnoj krajini. (Golec, Ivica: Petrinjski biografski leksikon, Matica hrvatska Petrinja, 1999; str. 356.)