Obavijest - Izložba: Sisak industrijski grad fotoaparatom Milana Pavića, otvorena do kraja veljače 2016.g.

"...čovjek koji se u našoj kulturi trudio da od potpunog nestajanja sačuva lik i izgled onoga što ga je okruživalo. Jedan od prvih u nas koji je odvažno očistio snimak od svega suvišnog i dao čistu i lijepu fotografiju. Radio je sa sviješću i pretenzijama da bude svjedok našeg vremena."

 - Tonko Maroević (o Milanu Paviću)