PRIČA O MIKROSKOPIJI: kako steći nove spoznaje pogledom kroz objektiv

Ovim skupom obilježava se  26. obljetnica osnivanja 57. SAMB "Marijan Celjak", a neposredan povod za njegovu organizaciju je doniranje svjetlosnog mikroskopa od strane zagrebačkog Medicinskog fakulteta Osnovnoj školi Komarevo. Poveznica ova dva događaja je dr.sc. Srećko Gajović, doktor medicine, redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pročelnik Katedre za histologiju i embriologiju, a ujedno i počasni čan Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskoga rata Grada Siska koji je proteklih godina kao predsjednik Hrvatskog mikroskopijskog društva uspješno surađivao sa Udrugom.

Predavači na ovom znanstveno - edukativnom skupu su:

1. Akademik, prof.dr.sc. Nikola LJubešić - biolog, mikroskopičar, znanstvenik, jedan od utemeljitelja Hrvatskog društva za elektronsku mikroskopiju, dobitnik Nagrade HAZU čiji je redoviti član. Redoviti je profesor u miru na Prirodoslovnomatematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te znanstveni savjetnik u miru. U Laboratoriju za elektronsku mikroskopiju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu radio je do umirovljenja;

2. Prof. dr.sc. Srećko Gajović - doktor je medicinskih znanosti, redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pročelnik Katedre za histologiju i embriologiju, Odsjeka za neurogenetiku, citogenetiku i razvojnu genetiku Hrvatskog institua za istraživanje mozga, te voditelj Centra za elektronsku mikroskopiju. Glavni je urednik Croatian Medical Journala i predsjednik Hrvatske udruge za regenerativnu medicinu i terapiju matičnim stanicama, skraćenog naziva RegMedHr;

3. Dragutin Bauman, ing. kem. - po zvanju inženjer kemijske tehnologije. Radio je 40 godina u Željezari Sisak, u mirovini je. Područje njegovor profesionalnog rada u sisačkoj Željezari bila je "scanning" pretražna elektronska mikroskopija i marketing. Radno iskustvo mikroskopičara stekao je na prvom hrvatskom "scanning" pretražnom elektronskom mikroskopu. Jedan je od utemeljitelja Hrvatskog mikroskopijskog društva i urednik monografije "Elektronska mikroskopija u Hrvatskoj", zajedno sa prof.dr.sc. Srećkom Gajovićem. Bio je sudionik Domovinskog rata, hrvatski dragovoljac, 1991. godine dozapovjednik I. satnije radničkog bataljuna "Željezare Sisak", a 1994./1995. godine pripadnik Hrvatske vojske i pomoćnik zapovjednika za PD Zbornog mjesta Sisak.