Razvoj novčanih zavoda na području današnje Sisačko-moslavačke županije, 1860. - 1945., promocija knjige u Kutini

Naglasak iz recenzije:
"Iskoristivši postojeće mogućnosti istraživanja autor dr.sc. Ivica Golec istražio je prvi puta jednu temu koja se prije 1990. nije mogla istražiti na znanstveni način. Rukopis je svakako značajni prilog povijesti novčanih zavoda na području današnje Sisačko-moslavačke županije i ukazuje na razloge i načine napretka ovih krajeva u prošlosti osloncem na domaće novčane zavode raznog tipa. Obogaćuje naše spoznaje o devet mjesta današnje Sisačko-moslavačke županije od sredine 19. stoljeća do 1945. i za svako je mjesto dan uvodni dio koji ukratko locira mjesto geografski i prometno te privredno... Knjiga je veliki doprinos današnjim gospodartvenicima, osobito onima koji se bave financijama da upoznaju jednu zanemarenu, ali svakako najvažniju privrednu djelatnost a rad je prepun konkretnih podataka koji daju tekstu apsolutnu vjerodostojnost i koji istovremeno time ukazuju na raznolike mogućnosti razvoja na području koje je danas Sisačko-moslavačka županija, kakva cjelina prije nikada nije postojala. Knjiga je namijenjena širokom krugu korisnika jer se navode imena onih koji su vodili te novčane ustanove, kapital, uloga, nastanak i nestanak ustanova.... svakako znači i značajan spoznajni iskorak u poznavanju hrvatskog institucionalnog novčarstva od sredine 19. stoljeća do 1945.g."
Prof. dr.sc. Mira Kolar