Izdavanje preslika ili prijepisa dokumenata;

izdavanje uvjerenja o podacima sadržanima u arhivskom gradivu

Preslike ili prijepise dokumenata, kao i uvjerenja o podacima sadržanim u arhivskom gradivu Arhiv izdaje isključivo na temelju pisanog zahtjeva.

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu ili u obliku pisma koje treba poslati poštom na adresu: Državni arhiv u Sisku, Frankopanska 21, Sisak 44000 ili predati osobno u Prijemni ured Odjela za korisnike ili dostaviti u elektroničkom obliku na adresu: tajnistvo@dask.hr.

Za usluge kopiranja, prijepisa kao i ovjere Arhiv naplaćuje naknadu u skladu sa Cjenikom Državnog arhiv u Sisku.