Matične knjige u Državnom arhivu u Sisku

Područje na kome Državni arhiv u Sisku obavlja svoju djelatnost uključuje Matične urede: Sisak, Sunju, Dvor, Glinu, Kutinu, Popovaču, Novsku, Petrinju i Hrvatsku Kostajnicu, ali i dio područja Zagrebačke županije, obuhvaćajući sljedeće Matične urede: Ivanić-Grad, Kloštar Ivanić i Križ.

Zbirka matičnih knjiga Državnog arhiva u Sisku trenutno broji 395 matica rođenih, vjenčanih i umrlih rimokatoličke, pravoslavne i židovske vjeroispovijedi. Vremenski raspon matičnih knjiga pohranjenih u našem Arhivu je od 1777. do 1952. godine te kako iz Matičnih ureda matice pristižu u našu ustanovu, na njima se postupno obavlja i zaštitno snimanje. U Zbirku matičnih knjiga našega Arhiva uvrštavamo i matice pristigle u Arhiv sa gradivom drugih stvaratelja. Na taj način su u Zbirku matičnih knjiga stigle i evidencije stranih državljana sa područja Novske i Kutine za period od 1930. do 1979. godine, kao i registri izdanih viza i putnica za inostranstvo kutinskoga područja (1946-1956). Ova vrijedna zbirka istraživačima je izvor povijesnih podataka o pojedinim osobama i obiteljima, ali iz matičnih knjiga mogu se iščitavati zanimljive informacije sa sociološkog, zdravstvenog, etnološkog i kulturološkog aspekta.