Voditeljica: Nada Sarkotić, viši arhivski tehničar
Tel: 044/525-062
E-mail: korisnicka.sluzba@dask.hr

Komunikacija Arhiva sa korisnicima arhivskoga gradiva odvija se preko Odjela za korisnike kojeg čine prijemni ured, stručna knjižnica arhiva i čitaonica arhiva. Potencijalnim korisnicima gradiva ovaj Odjel:

  • daje informacije o sadržajnoj fizionomiji gradiva smještenog u spremištima ovoga Arhiva, upoznaje ih s postojećim inventarima, vodičima i ostalim arhivskim informativnim pomagalima i evidencijama te savjetuje gdje bi određene podatke mogli potražiti
  • na temelju pisanog zahtjeva (Pogledajte PDF dokument - Pogledajte Word dokument) izdaje na korištenje arhivsko gradivo isključivo u čitaonici Arhiva u skladu sa Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) odnosno Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Sisku;
  • zaprima i rješava zahtjeve građana i pravnih osoba izdajući potvrde o podacima iz arhivskog gradiva kao i ovjerene preslike ili prijepise originalnih dokumenata koje Arhiv čuva u svojim spremištima;
  • vodi evidencije o korisnicima i korištenju arhivskog gradiva, ali i bibliotečnog gradiva u vlasništvu Arhiva;

Stručna knjižnica Arhiva djeluje unutar Odjela za korisnike. Bibliotečni fundus Arhiva sadrži cca 6700 naslova djela i oko 960 časopisa. Redovito se obavlja inventarizacija i katalogizacija nabavljenih djela i časopisa, namijenjenih prije svih, djelatnicima Arhiva i korisnicima arhivskog gradiva (posjetiteljima čitaonice Arhiva), ali je po dogovoru dostupna i ostalim zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobama.

Odjel za korisnike daje potencijalnim korisnicima i informacije o arhivskom i bibliotečnom gradivu u vlasništvu drugih državnih arhiva u Republici Hrvatskoj, korištenjem odgovarajućih WEB aplikacija arhivske službe.