Voditelj: Snježana Žegor, arhivist - specijalist
Tel: 044/525-063
E-mail: strucna.obrada@dask.hr

Zadatak ovoga Odjela je da skrbi o arhivskom gradivu koje je smješteno u Arhiv. Pri tom obavlja slijedeće poslove:

 • u skladu s temeljnim načelima arhivske struke, stručno obrađuje arhivsko gradivo (arhivske fondove); pri tom proučava pravne propise, političke kulturne i ekonomske prilike i stručnu literaturu o postanku, organizaciji, razvitku i djelovanju tvorca fonda, te sustav poslovanja i način arhiviranja dokumenata, proučava život i djelovanje osoba i obitelji čije je gradivo preuzeto u Arhiv
 • sastavlja i objavljuje obavijesna pomagala za fondove i zbirke
 • vodi evidencije arhivskog gradiva (Opći inventar, Registar fondova i zbiraka )
 • valorizira arhivsko gradivo, utvrđuje prioritete sređivanja i obrade gradiva te izrađuje plan sređivanja
 • provodi mjere zaštite arhivskog gradiva u Arhivu i skrbi za njegovu sigurnost, predlaže ravnatelju restauriranje i zaštitno snimanje gradiva te o tome vodi evidencije
 • provodi istraživanja u arhivskom gradivu na zahtjev pravnih i fizičkih osoba
 • kontrolira i provodi mjere u cilju osiguravanja odgovarajućih mikroklimatskih uvjeta u spremištima
 • izrađuje topografski inventar spremišta
 • priprema gradivo za objavu
 • priprema izložbe arhivskog gradiva, izrađuje izložbene kataloge i druge promidžbene materijale
 • educira mlađe djelatnike arhiviste i arhivske tehničare
 • sudjeluje u edukaciji djelatnika u pismohranama za rad sa arhivskim gradivom