• +385 (44) 525-060
  • Frankopanska 21, 44000 Sisak
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Knjižara

Izdanja

Sastavni dio stručnih aktivnosti arhiva povezanih sa zaštitom, obradom i omogućavanjem dostupnosti arhivskog gradiva čini i izdavačka djelatnost. Izdanjima Državnog arhiva u Sisku pokušavamo još više približiti izvorno arhivsko gradivo široj javnosti.  To je jedan od načina upoznavanja javnosti s izvornim arhivskim gradivom sačuvanim u spremištima Državnog arhiva u Sisku.

Knjiga nije hrana, ali je poslastica.”  (Augustin Tin Ujević )

Zavirite u našu “knjižaru” i počastite sebe, svoje prijatelje, poznanike ili poslovne partnere s jednim od naših izdanja!

Knjige možete naručiti:

ili

  • osobno kupiti u Državnom arhivu u Sisku.

SHEMATIZAM ORGANA UPRAVE I PRAVOSUĐA NA PODRUČJU DRŽAVNOG ARHIVA U SISKU

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2002.

Autor: Nada Križanić, Nela Kušanić, Nada Sarkotić

Cijena: 40,00 kn

Osnovni podaci: format 20,5 x 29,5; 102 str, meki uvez, 273 bilješke

Tema: Mijene područne i stvarne nadležnosti organa uprave i pravosuđa na području djelovanja Državnog arhiva u Sisku (područje današnjih gradova: Gline, Hrvatske Kostajnice, Kutine, Novske, Siska, Petrinje, Ivanić Grada, te općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Križ, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Popovača, Sunja, Velika Ludina). Shematizam organa uprave obuhvaća razdoblje od 1871. (1881.) do 1997., a shematizam pravosudnih organa za navedeno područje izrađen je za razdoblje od 1945. do 1990.

Više o djelu i autorima

„Shematizam organa uprave i pravosuđa na području Državnog arhiva u Sisku“ je nastao kao pomoćno sredstvo u radu arhivista ove arhivske ustanove pri stručnoj obradi, popisivanju i opisivanju arhivskoga gradiva. No, shematizam je i pomoć korisnicima, jer daje informaciju o organizaciji upravnih tijela u odgovarajućem vremenskom razdoblju, odnosno dragocjene informacije u kojem bi se arhivskom fondu željeni podatak eventualno  mogao pronaći.

Sigurno je da ovakav shematizam može biti od pomoći svima koji se bave poviješću uprave i pravosuđa, ali i zaposlenicima uprave i pravosuđa u njihovom radu.

Autorice su djelatnice Državnog arhiva u Sisku:

 Nada Križanić (†), arhivistica u DASK u razdoblju od 1966. do 1997. Radila pretežito na poslovima stručne obrade i opisa arhivskog gradiva pretežito fondova uprave i prosvjete, ali i na drugim stručnim poslovima.

Nada Sarkotić, viši arhivski tehničar, radila pretežito na stručnim poslovima korištenja arhivskog gradiva u arhivu, od 2008. je i voditeljica Odjela za korisnike.

Nela Kušanić, arhivistica u DASK od 1987. godine. Radila pretežito na poslovima stručne obrade i opisa arhivskog gradiva, uglavnom fondova iz oblasti uprave i gospodarstva. Od 1994. godine je ravnateljica ove arhivske ustanove.

VOJNI KOMUNITET PETRINJA KAO GOSPODARSKO I PROSVJETNO KULTURNO SREDIŠTE BANSKE KRAJINE (1777. – 1871)

Državni arhiv u Sisku, Hrvatski institut za povijest, Sisak 2003.

Autor: Dr.sc. Ivica Golec

Cijena: 230,00 kn

Osnovni podaci: format 16 x 22; 523. str, tvrdi uvez, 1118 bilježaka, 90 slikovnih priloga,  kazalo od 1000 osobnih imena

Tema: Ovo znanstveno djelo obrađuje povijest Petrinje navedenog razdoblja, a donekle i čitave Banske krajine

Više o djelu i autoru

Knjiga Vojni komunitet Petrinja kao gospodarsko i prosvjetno kulturno središte Banske krajine (1777. – 1871)“ znanstveno je djelo u kome autor komparativnim pokazateljima dokazuje da je Petrinja u značajnijim segmentima društvenog života bila i središnji vojni komunitet Hrvatske krajine. Analizira nastanak i razvoj vojnih komuniteta kao gradova koji su na krajiškom prostoru imali zaseban upravno-pravni ustroj pod strogim nadzorom vojnih vlasti. Uspoređuje razvoj petrinjskog Komuniteta sa razvojem i sudbinom drugih gradova sa istim statusom (Kostajnica, Senj, Karlobag, Ivanić, Bjelovar…).

Dr.sc. Ivica Golec, (Petrinja, 1943. – Petrinja, 2017.), povjesničar.

U statusu znanstvenog savjetnika, radio je od 1994. godine u Hrvatskom institutu za povijest kao istraživač na projektu Vojna krajina – građa i studije. U svome znanstvenom radu poglavito je istraživao i proučavao gospodarske, kulturne i političke teme vojnokrajiške povijesti (1765.-1881.), ali i teme iz povijesti bivšeg krajiškog prostora nakon razvojačenja 1881. do 1914. godine, s posebnim naglaskom na Petrinju i Bansku krajinu, odnosno Banovinu. Osim istraživanja vojnokrajiške prošlosti, posebice vojnih komuniteta, kao osnovnog znanstvenog interesa, znanstvene i stručne radove objavljivao iz društveno-gospodarske povijesti, kulturne povijesti, povijesti ustanova, političke povijesti, crkvene povijesti, povijesti svakodnevnog života, pravne povijesti, povijesti iseljeništva, povijesti sporta, demografije, biografije itd. Objavio je 10 knjiga te više od 100 znanstvenih, stručnih i preglednih radova.

„POVIJESNI ATLAS GRADOVA – II. SVEZAK SISAK“, Drugo dopunjeno izdanje

Državni arhiv u Sisku i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2012.

Autorica: Dr. sc. Mirela Slukan Altić

Cijena: 200,00 kn

Osnovni podaci: format 29 x 31,5; 241 str, tvrdi uvez, 261 bilješka, ukupno 200 slikovnih priloga od čega je 50 planova i karata u boji, mjesno kazalo

Tema: Znanstveno djelo – zbirka povijesnih planova i karata Siska s analizom i tumačenjem kartografskih izvora u tekstualnom dijelu. Otkriva i neke nove spoznaje o prostornom razvoju Siska. U ovom je izdanju po prvi puta objavljen rukopisni plan u boji: Plan Starog Siska iz 1783. s označenim ostacima rimskih zidina i gradskih vrata (Mathias de Shtaritzky) u vlasništvu Nacionalne knjižnice u Budimpešti.

Knjiga sadrži i tekstualne priloge:

  • Domagoj Vuković, d.i.a.: Od prvog staništa do ilirsko-keltske Segestike i rimske Siscije
  • Ljerka Metež: Osobine arhitekture grada Siska i njegova zaštićena graditeljska kulturna baština
Više o djelu i autoru

Djelo: Povijesni atlas gradova, II. svezak Sisak, drugo dopunjeno izdanje, nastalo je kao proizvod znanstvenog projekta „Povijesni atlas gradova“ kojeg je pokrenulo Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, i to prvo u realizaciji Zavoda za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju Hrvatskoga državnog arhiva, a zatim projekt preuzima Institut za društvene znanosti Ivo Pilar iz Zagreba. Cilj projekta je prikupljanje, znanstvena obrada i objavljivanje kartografskih izvora za povijest hrvatskih gradova. Kao rezultat provedenih istraživanja nastaje edicija povijesnih atlasa hrvatskih gradova, čija je autorica dr.sc. Mirela Slukan Altić.

Ova knjiga druga je u nizu ( do danas objavljeno je pet i to: I. svezak posvećen je gradu Bjelovaru, II. svezak gradu Sisku, III. Koprivnici, IV. Hrvatskoj Kostajnici, a V. Varaždinu). No, kako je prvo njeno izdanje o Sisku rasprodano (2004.), tiskano je i ovo, drugo dopunjeno izdanje. Sadrži kartografski dio sa kvalitetnim i dobro čitljivim reprodukcijama karata i planova Hrvatske Kostajnice. Na taj način okuplja po prvi put na jednom mjestu sve relevantne kartografske izvore za povijest ovoga grada. Analiza i tumačenje navedenih kartografskih izvora u tekstualnom dijelu, omogućava nove spoznaje i sagledava razvoj toga grada u europskom kontekstu. U ovom je izdanju po prvi puta objavljen rukopisni plan u boji: Plan Starog Siska iz 1783. s označenim ostacima rimskih zidina i gradskih vrata (Mathias de Shtaritzky) u vlasništvu Nacionalne knjižnice u Budimpešti.

Dr.sc. Mirela Slukan Altić, diplomirala je geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je na istom fakultetu 1999. godine. Od tada se bavi povijesnom geografijom i povijesnom kartografijom. Uže područje njezinog znanstvenog djelovanja jest povijesna geografija jugoistočne Europe s težištem na povijest granica i upravno-teritorijalnog ustroja, razvoj naselja kao i proučavanje starih zemljopisnih karata te njihova interpretacija kao izvora za povijest.

Zaposlena je u Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar“ kao viši znanstveni suradnik za područje povijesti. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u statusu naslovnog docenta drži nastavu kolegija „Uvod u čitanje starih karata“ te „Kartografski izvori za europsku i hrvatsku povijest novoga vijeka“ te sudjeluje u nastavi poslijediplomskog studija Odsjeka za povijest.

POVIJESNI ATLAS GRADOVA – IV. SVEZAK HRVATSKA KOSTAJNICA

Državni arhiv u Sisku i Institut Ivo Pilar Zagreb, 2007.

Autorica: Dr. sc. Mirela Slukan Altić

Cijena: 160,00 kn

Osnovni podaci: format 29 x 31,5; 268 str, tvrdi uvez, 255 bilježaka,  35 planova i karata u boji, mjesno kazalo                       

Tema: Znanstveno djelo – zbirka povijesnih planova i karata Hrvatske Kostajnice s analizom i tumačenjem kartografskih izvora u tekstualnom dijelu.

Knjiga sadrži i tekstualne priloge:

  • sc. Ivan Mirnik: Nacrt arheološke topografije kostajničko-dvorskog kraja
  • Mirjana Visin: Graditeljska baština i problemi obnove Hrvatske Kostajnice

IZDANJE RASPRODANO!!!

Više o djelu i autoru

Djelo: Povijesni atlas gradova, IV. svezak Hrvatska Kostajnica, nastalo je kao proizvod znanstvenog projekta „Povijesni atlas gradova“ kojeg je pokrenulo Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, i to prvo u realizaciji Zavoda za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju Hrvatskoga državnog arhiva, a zatim projekt preuzima Institut za društvene znanosti Ivo Pilar iz Zagreba. Cilj projekta je prikupljanje, znanstvena obrada i objavljivanje kartografskih izvora za povijest hrvatskih gradova. Kao rezultat provedenih istraživanja nastaje edicija povijesnih atlasa hrvatskih gradova, čija je autorica dr.sc. Mirela Slukan Altić.

Ova knjiga četvrta je u nizu ( prije nje objavljene su tri i to: I. svezak posvećen je gradu Bjelovaru, II. svezak gradu Sisku, III. Koprivnici). Sadrži kartografski dio sa kvalitetnim i dobro čitljivim reprodukcijama karata i planova Hrvatske Kostajnice. Na taj način okuplja po prvi put na jednom mjestu sve relevantne kartografske izvore za povijest ovoga grada. Analiza i tumačenje navedenih kartografskih izvora u tekstualnom dijelu, omogućava nove spoznaje i sagledava razvoj toga grada u europskom kontekstu.

Dr.sc. Mirela Slukan Altić, diplomirala je geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je na istom fakultetu 1999. godine. Od tada se bavi povijesnom geografijom i povijesnom kartografijom. Uže područje njezinog znanstvenog djelovanja jest povijesna geografija jugoistočne Europe s težištem na povijest granica i upravno-teritorijalnog ustroja, razvoj naselja kao i proučavanje starih zemljopisnih karata te njihova interpretacija kao izvora za povijest.

Zaposlena je u Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar“ kao viši znanstveni suradnik za područje povijesti. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u statusu naslovnog docenta drži nastavu kolegija „Uvod u čitanje starih karata“ te „Kartografski izvori za europsku i hrvatsku povijest novoga vijeka“ te sudjeluje u nastavi poslijediplomskog studija Odsjeka za povijest.

PRILOG GOSPODARSKOJ POVIJESTI SISKA IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

Državni arhiv u Sisku, 2005.

Autorica: Prof. dr. sc. Mira Kolar Dimitrijević

Cijena: 110,00 kn

Osnovni podaci: format 17 x 24; 150 str, tvrdi uvez,  bilježaka,  30 ilustracija, 6 priloga (i ilustracije i prilozi su izvorno arhivsko gradivo), kazalo osoba i kazalo geografskih pojmova.

Tema: Knjiga objedinjuje dva znanstvena rada ove autorice: „Tvornica šešira i tuljaca d.d. u Galdovu kraj Siska od 1921. do 1944. godine“ i „ Društveno-ekonomski razvoj Siska od 1919. do 1941. godine“.

 

Više o djelu i autoru

Knjiga „Prilog gospodarskoj povijesti Siska između dva svjetska rata“ objedinjuje dva znanstvena rada ove autorice: „Tvornica šešira i tuljaca d.d. u Galdovu kraj Siska od 1921. do 1944. godine“ i „ Društveno-ekonomski razvoj Siska od 1919. do 1941. godine“.

Znanstveni rad „Tvornica šešira i tuljaca…“ objedinjuje posljednje pisane izvore i tragove o ovoj tvornici, predstavlja jasan i vrlo detaljno opisan djelić mozaika gospodarskih i društvenih zbivanja u Sisku toga vremena. Riječ je o jednoj od profitabilnijih tvornica na tlu tadašnje Hrvatske, koja je po kvaliteti i asortimanu svojih proizvoda pripadala u sam vrh u ovom dijelu Europe, tvornici nastaloj ulaganjem stranog kapitala i znanja i korištenju domaće, nekvalificirane i jeftine radne snage. Autorica se posebno bavi ovim sociološkim momentom, odnosom radništva i vlasnika  tvornice.

Rad: „Društveno-ekonomski razvoj Siska..“ već je objavljen 1994. u časopisu Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, br. 27. Zagreb, no objavljen je zajedno s prethodno opisanim radom jer se tematski nadopunjavaju. Opisuje širi kontekst zbivanja u međuratnom razdoblju na sisačkoj gospodarskoj i društvenoj sceni i tako omogućava usporedbu, a time i potpunije razumijevanje događaja i odnosa u jednoj tvornici.

Autorica, prof.dr.sc. Mira Kolar, diplomirala je povijest i arheologiju 1958. godine, a jednopredmetnu povijest 1967. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu obranila je i disertaciju: Položaj i struktura radničke klase Hrvatske (Savska banovina) od 1929. do 1939. godine.

Zvanje znanstvenog savjetnika stekla je 1985. te je 1988. izabrana za redovitog profesora pri Katedri za svjetsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje predaje u početku „Gospodarsku povijest novog vijeka“, a zatim „Svjetsku povijest 20. stoljeća“. U razdoblju od 1995. do 2003. godine vodi Katedru svjetske povijesti u novom vijeku. Na poslijediplomskom studiju Odsjeka  za povijest predaje od 1989., a od 1996. godine voditeljica je predmeta „Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeća“. Od 1997. do 2003. vodila je kolegij „Hrvatska u europskom i svjetskom kontekstu“. Nakon umirovljenja, kao vanjski suradnik radila je na Hrvatskim studijima pri katedri Hrvatski narod u 19. stoljeću.

Proučava povijest 19. i 20. stoljeća, a posebno gospodarsku i društvenu problematiku.

RAZVOJ NOVČANIH ZAVODA NA PODRUČJU DANAŠNJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, 1860. – 1945.

Državni arhiv u Sisku, 2005.

Autor: Dr.sc. Ivica Golec

Cijena: 150,00 kn

Osnovni podaci: format 16 x 22; 303 str, tvrdi uvez, 349 bilježaka, 170 slikovnih priloga, kazalo osobnih imena i kazalo mjesta

Tema: Monografija obrađuje djelovanje oko 7o novčanih zavoda koji su postojali i djelovali na navedenom području u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Riječ je o vremenu u kojem administrativno, politički i gospodarski znatno podijeljena Hrvatska, vrlo oskudnim sredstvima, osniva novčane zavode s ciljem podizanja i razvoja seoskog gospodarstva. Autor prati razvoj kreditnih i prvih bankarskih ustanova na ovim prostorima.

 

Više o djelu i autoru

Monografija obrađuje djelovanje oko 7o novčanih zavoda koji su postojali i djelovali na navedenom području u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Autor prati razvoj kreditnih i prvih bankarskih stanova na ovim prostorima od pojave prvih ideja i konkretnih akcija, prvo u urbanim centrima ovoga područja počevši od Siska kao, tada i danas, najvećeg središta i prometnog čvorišta, zatim Petrinje kao centra Banske krajine, preko Hrvatske Kostajnice, Gline, Kutine, Novske, do Dvora i ondašnjeg Vrginmosta. Prati i 18 raznorodnih novčanih zavoda koji su osnivani te su se manje ili više uspješno razvijali i u mnogim selima ovoga područja predstavljajući veliki poticaj u radu i poslovanju seoskog stanovništva i uopće, podizanju gospodarstva ovih sela na znatno višu razinu.

 

Dr.sc. Ivica Golec, (Petrinja, 1943. – Petrinja, 2017.), povjesničar.

U statusu znanstvenog savjetnika, radio je od 1994. godine u Hrvatskom institutu za povijest kao istraživač na projektu Vojna krajina – građa i studije. U svome znanstvenom radu poglavito je istraživao i proučavao gospodarske, kulturne i političke teme vojnokrajiške povijesti (1765.-1881.), ali i teme iz povijesti bivšeg krajiškog prostora nakon razvojačenja 1881. do 1914. godine, s posebnim naglaskom na Petrinju i Bansku krajinu, odnosno Banovinu. Osim istraživanja vojnokrajiške prošlosti, posebice vojnih komuniteta, kao osnovnog znanstvenog interesa, znanstvene i stručne radove objavljivao iz društveno-gospodarske povijesti, kulturne povijesti, povijesti ustanova, političke povijesti, crkvene povijesti, povijesti svakodnevnog života, pravne povijesti, povijesti iseljeništva, povijesti sporta, demografije, biografije itd. Objavio je 10 knjiga te više od 100 znanstvenih, stručnih i preglednih radova.

SELJAČKE BUNE U HRVATSKOJ U XVII STOLJEĆU (GRAĐA)

Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za hrvatsku povijest, Historijski arhiv Sisak, Arhiv Hrvatske, Zagreb 1985.

 

Autori: Josip Adamček u suradnji s Josipom Barbarićem, Josipom Kolanovićem, Andrijom Lukinovićem i Vesnom Šojat

Cijena: 150,00 kn

Osnovni podaci: format 18,3 x 23,3; 646 str, meki uvez, kazalo osobnih imena, kazalo mjesta, kazalo upravnih pojmova

Tema: U knjizi je objavljen najveći dio sačuvanog gradiva o seljačkim bunama i nemirima u Hrvatskoj u XVII stoljeću. Najveći dio izvornika nalazi se u Arhivu Zagrebačkog kaptola i Nadbiskupskom arhivu u Zagrebu, zatim u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu (u vrijeme tiskanja knjige: Arhiv Hrvatske), a manji dio (o bunama Posavaca) je u Mađarskom državnom arhivu u Budimpešti.

 

Više o djelu i autoru

Knjigu je priredio Josip Adamček (┼) u suradnji sa suradnicima Odjela za stariju građu Arhiva Hrvatske (danas Hrvatski državni arhiv Zagreb). Josip Adamček je najveći dio gradiva pronašao u naprijed navedenim arhivima, izvršio njen izbor za objavu, izradio regeste i trenskribirao skupinu spisa.

Josip Kolanović (┼) je transkribirao najveću skupinu gradiva, izradio bilješke uz dokumente i pronašao skupinu gradiva koje je uključena u publikaciju.

Odgovarajuće skupine gradiva transkribirali su Vesna Šojat (┼), Josip Barbarić (┼)  i Andrija Lukinović (┼).

IZVJEŠĆE O DRUGOM PUTOVANJU VOJNOM KRAJINOM, rujan - studeni 1868. godine (GRADIVO)

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2015.

Autor: Stjepan Pejaković

Cijena: 80,00 kn

Osnovni podaci: format 16,5 x 23,5; 130 str, meki uvez, 10 slikovnih priloga, Šustić I., Predgovor; Dobrica L., Uvod. Političko-gospodarske prilike u vrijeme Stjepana Pejakovića; D. Marjanić., transliteracija i prijevod rukopisa, kazalo mjesta

Tema: Izvorni tekst Izvješća pisan je rukom, a u ovoj knjizi je objavljen transliterirati tekst na njemačkom jeziku kao i njegov prijevod na standardni hrvatski jezik. Dijelovi izvornika objavljeni su u obliku slikovnih priloga.

 

Više o djelu i autoru

Stjepan Pejaković, političar i publicist (Petrinja, 1818. – Petrinja, 1904.), službovao u Ministarstvu unutrašnjih poslova pri Hrvatskoj dvorskoj kancelariji u Beču, a zatim je bio službenik u Ratnom vojnom ministarstvu u Beču. Bio je zastupnik Vojnog komuniteta Petrinja u Hrvatskom saboru, jedan od organizatora prve slavenske skupštine održane u Beču, promicatelj gospodarske misli u Hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini. Kao petrinjski zastupnik u Hrvatskom saboru isticao se u govorima i interpelacijama gospodarske problematike, posebice razvoja svilarstva.

U Izvješću o svom drugom putovanju Vojnom krajinom, a riječ je o obilasku Karlovačke i Banske krajine 1868. godine koje je poduzeo po naređenju Ministarstva rata u Beču, Pejaković na 116 stranica rukom pisanog teksta iznosi pregled svojih službeničkih nastojanja da u stvarnosti realizira svoju ideju osnivanja gospodarskih društava na cijelom prostoru Vojne krajine. Daje vjernu sliku gospodarskog života ovog hrvatskog područja koje se u to vrijeme još uvijek nalazi izvan hrvatskog upravnog sustava.

Izvornik je dijelom arhivskog fonda: HR-DASK-SACP-935: Pejaković Stjepan, Petrinja, 1869. -1879.

DOK ČITAM, ŽIVIM, Crtice iz života prof. Milke Joksimović roš. Badalić (28. 7. 1906. – 13. 9. 2005.)

Državni arhiv u Sisku, Sisak 2016.

Autor: Turk Joksimović Željka

Cijena: 65,00 kn

Osnovni podaci: format 16,5 x 20,3; 87 str, meki uvez, 33 bilješke, 14 priloga (preslike      dokumenata), 36 ilustracija (pretežito fotografije), riječ autorice, kazalo

Tema: Knjiga je pisana u obliku crtica iz života cijenjene i omiljene profesorice sisačke gimnazije, Milke Joksimović rođ. Badalić koja je generacijama sisačkih gimnazijalaca prenosila svoje znanje francuskog i latinskog jezika. Kao osoba koja je tijekom svoga radnog i životnog vijeka nosila osim profesorske i niz drugih javnih funkcija, kao izuzetno duhovita, rječita i obrazovana osoba, ostavila je neizbrisiv trag u memoriji svojih suvremenika i sugrađana.

 

Više o djelu i autoru

Željka Turk Joksimović rođena je u Sisku 1968. g. Diplomirala je 1992. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ruski jezik i književnost te informatologiju na Odsjeku za informacijske znanosti istog fakulteta te stekla zvanje profesora. Kao diplomirana knjižničarka radila je u Narodnoj knjižnici i čitaonici u Sisku, a od 2018. zaposlena je u Knjižnici Medveščak GKZ u Zagrebu. Kroz crtice o M. Joksimović oživljava sjećanja na članicu svoje obitelji.

Iz recenzije:

„….knjiga Dok čitam, živim strukturirana je tako da kronološki prati život profesorice, argumentirajući ključne točke parafraziranjem i citiranjem relevantnih izvora kao i brojnim preslikama dokumenata i fotografijama koje su i posebna vrijednost ove knjige kojom je autorica ispunila dio vlastita života te učinila trajnim sjećanja svoje obitelji. Tekst je pisan popularno-znanstvenim stilom uz uporabu metajezika struke, no istodobno je to i toplo ljudsko kazivanje u kojem se s puno poštovanja govori o članu obitelji..“ Vuić.B

Kontakt

Adresa: Frankopanska 21, 44000 Sisak

Telefon: 00385 44 525 060

Faks: 00385 44 540 860

E-pošta: info@dask.hr

OIB: 35994268014

IBAN: HR6024070001188005600 Državni arhiv u Sisku

Radno vrijeme za stranke:

Od ponedjeljka do petka od 8 do 13 sati.

Knjižnica i čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 14.

© 2020 Državni arhiv u Sisku