• +385 (44) 525-060
  • Frankopanska 21, 44000 Sisak
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OD POČETNICE DO SLOVNICE

Izložbom Od početnice do slovnice namjera nam je prezentirati Zbirku školskih udžbenika i priručnika koja se nalazi u sastavu stručne knjižnice Državnog arhiva u Sisku te prikazati jedan segment povijesti hrvatskoga školstva.

Budući da je udžbenik knjiga s autoritetom - namijenjena je stjecanju znanja uz blagoslov doma i škole. Upravo je početnica jedna od prvih knjiga s kojom se dijete susreće neposredno i koja ga uvodi u svijet znanja.

Koncepcija izložbe je da kroz sedam cjelina predoči pučkoškolske i srednjoškolske udžbenike svrstane prema nastavnim, odnosno, znanstvenim područjima. Izložene su:  početnice, čitanke, pravopisi te gramatike  hrvatskog, njemačkog, hebrejskog i francuskog jezika, računice i razni matematički priručnici, potom udžbenici iz povijesti i geografije s vrijednim atlasima, zatim udžbenici iz botanike, zoologije, kemije, fizike i meteorologije, te pedagogije, psihologije, glazbe i vjeronauka. Zanimljivost su i metodički priručnici za profesore i učitelje u kojima su zastupljeni gotovo svi nastavni predmeti. Najstariji predstavljeni udžbenik datira iz 1789. godine - Allgemeine Weltgeschichte - no  najviše knjiga koncentrirano je na sredinu i drugu polovinu 19. stoljeća te prva desetljeća 20. stoljeća, zaključno s godinom 1953.

Poseban dio izložbe posvećen je prosvjetnim autoritetima: Antunu Cuvaju, Ferdi  Hefeleu i  Stjepanu  Radiću,  koji su značajno doprinijeli, kako razvoju hrvatskoga školstva, tako i izdavaštvu školskih knjiga i priručnika.

Autorica izložbe je viša arhivistica Snježana Žegor.

I. Udžbenici Hrvatskoga jezika

POČETNICA za PŠ u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji, Nakladom kr. Hrv-slav.-dalm. zemaljske vlade, Zagreb, 1916.

Vlasnik: N. Sarkotić

ABECEDARKA za poučavanje odraslih nepismenjaka, Vlasnik i nakladnik: ABC-Društvo jogoslovenskih sveučilištaraca za poučavanje nepismenih, Tisak Štamparije Hermest T.D.D. Zagreb, 1919.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

ČITANKA za seoske opetovnice i seljake u Kraljevini D-H-S, Sastavio Franjo Klaić, kr. zem. školski nadzornik, Naklada Akademijske knjižare L. Hartmana; III. ispravljeno izdanje,Zagreb, 1887.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

ČITANKA HRVATSKOSRPSKOGA JEZIKA za drugi razred srednjih i njima sličnih škola, Vladimir Nazor i dr. Antun Barac, Naklada Jugoslavenskog profesorskog društva, Sekcije Zagreb; V. izdanje,Zagreb, 1937.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

PRAVOPIS HRVATSKOGA ILI SRPSKOGA JEZIKA, dr. D. Boranić, kr. sveuč. prof., Trošak i naklada kr. Hrv-slav.-dalm. zemaljske vlade,Zagreb, 1921.

Vlasnik: Snježana Žegor

SLOVNICA HRVATSKA za SREDNJA UČILIŠTA, Adolfo Weber, kanonik zagrebački, Zagreb, 1876.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

II. Povijesni i zemljopisni udžbenici s atlasima

ALLGEMEINE WELTGESCHICHTE, W. Guthrie / J. Gran, Leipzig, 1789.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

POVIJEST STAROGA VIJEKA za V. razred srednjih učilišta, Dr. Stjepan Srkulj, prof. Donjogr. gimnazije zagrebačke, Nakladom kr. Hrv-slav.-dalm. zemaljske vlade; II. izdanje, Zagreb, 1914.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

POVIJEST SREDNJEGA VIJEKA za V. raz. Gimnazije, Sastavio prof. Vladimir Babić, ŠK, Zagreb, 1953.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

HISTORISCHER SCHULATLAS, F. W. Putzgers, A. Pichlers Witwe und Sohn, Wien, 1902.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

UNSERE ERDE- astronomische und phisische Geographie, A. Jakob, Freiburg im Breisgau, 1883.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

LEHRBUCH der GEOGRAPHIE¸ A. E. Seibert, I. Theil, Wien und Prag, 1899.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

ZEMLJOPIS SAVSKE BANOVINE za III. razrede narodnih OŠ, Zlatko Špoljar, Troškom i nakladom Narodne knjižnice, Zagreb, 1930-ih

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

Kleiner HAND-ATLAS über alle Theile der Erde, A. Hartleben, Wien-Pest-Leipzig, oko 1890.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

III. Matematički udžbenici s priručnicima

RAČUNICA s dodatkom iz geometrijskog oblikoslovlja za IV. godište NPŠ u Hrvatskoj i Slavoniji, Prigotovio Antun Cuvaj, Nakladom kr. Hrv-slav.-dalm. zemaljske vlade; XVII. izdanje, Zagreb, 1911.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

RAČUNICA I GEOMETRIJSKI OBLICI za III. godište pučkih škola u NDH, Ministarstvo nastave NDH, Izdanje Nakladnog odjela Hrvatske državne tiskare, Zagreb, 1941.

Vlasnik: Velimir Kraker

ARITMETIKA I ALGEBRA za V. razred realnih gimnazija i klasičnih gimnazija, Stjepan Škreblin, prof., Tisak Zaklade tiskare narodnih novina u Zagrebu, Zagreb, 1939.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

LEHRBUCH der RECHENKUNST und ALGEBRA, G. Wintler, Wien, 1838.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

BRZI RAČUNAR, priručna knjižica u napametnom računstvu za svakoga, Tisak i naklada Gust. Neuberga; II. izdanje, Križevci, 1907.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

RAČUNICA I ČITANKA za samouke, Rudolf Herceg, Seljačka sloga, Zagreb, 1938.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

IV. Udžbenici za Fiziku, Kemiju i Biologiju

LEHRBUCH der MECHANIK, A. Burg, Wien, 1856.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

LEHRBUCH der PHYSIK und METEOROLOGIE, I. Band, dr. J. Müller, Braunschweig, 1868.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

POČELA KEMIJE I MINERALOGIJE za niže raz. srednjih. uč., ženske liceje i VDŠ te VPŠ realnog smjera, prof. A. Korlević / prof. J. Bayer, Zagreb, 1897.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

LEHRBUCH DER ANORGANISCHEN CHEMIE, prof. dr. J. Lorfscheib, Freiburg im Breisgau, 1880.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

NATURLEHRE für Lehrer und Lehrerinnen Bildung Anstalten, I. Teil, dr. A. Kauer, Wien, 1898.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

BOTANIKA za više razrede srednjih škola, Napisao dr. A. Burgerstein / Priredio dr. M. Kišpatić, Nakladom Kr. sveučilišne knjižare (St. Kugli) Zagreb; III. hrv. izdanje, Zagreb, 1903.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

Grabers LEITFANDEN DER ZOOLOGIE für die oberen Classen der Mittelschulen, V. Graber / J. Mik, Prag/Wien/Leipzig, 1893.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

V. Priručnici za Psihologiju i Pedagogiju

GRUNDZȔGE der PSYCHILOGIE, Hermann Ebbinghaus, I. Band, Leipzig, 1919.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

PEADGOGIJA, II. knjiga - Opća nauka o obuci za školsku uporabu, Stjepan Basariček, Naklada Hrv. pedag.-književ. zbora; II. izdanje, Zagreb, 1919.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

GRAĐA ZA POVIJEST ŠKOLSTVA Kraljevina Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do danas; sv. I, Pribrao i uredio Antun Cuvaj, kr. zemaljski školski nadzornik, pravi član Hrv. ped. književnoga zbora, Troškom i nakladom kr. Hrv-slav.-dalm. zemaljske vlade, Odjela za bogoštovlje i nastavu, Zagreb, 1907.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

VI. Udžbenici stranih jezika i glazbe

SLOVNICA HEBREJSKOG JEZIKA, dr. Juraj Dočkal, kr. J. izv. sveučilišni prof., Tisak Ign. Granitza, Zagreb, 1893.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

Praktična SLOVNICA NJEMAČKOGA JEZIKA i njemačka čitanka za III. raz. gradskih i glavnih uč. u car. Austrijskoj, Carska kraljevska naklada školskih knjigah, Beč, 1859.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

NJEMAČKA VJEŽBENICA - druga, za srednje škole, dr. Hinko Scheidela, Izdanje Nakladnog odjela Hrvatske državne tiskare, Zagreb, 1941.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

FRANCUSKA ČITANKA za II. razred srednjih škola, Priredio dr. Dragutin Grdenić, Naklada Jugoslavenskog profesorskog društva, Sekcije Zagreb, Zagreb, 1938.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

PJESMARICA za sve razrede narodnih škola, Zlatko Špoljar, učitelj, Naklada knjižare St. Kugli, Zagreb, 1927.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

MUSIKTHEORIE: Elementar, Harmonie und Formenlehre, Th. Drath, Berlin, 1870.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

VII. Priručnici za metodiku nastave i vjeronauk

METHODIK des DEUTSCHEN SPRACHUNTERRICHTS, H. Sommert, Wien, 1882.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

METHODIK des UNTERRICHTS in den meinlichen HANDARBEITEN, L. Prockesch, Wien, 1885.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

RAČUNSTVENA OBUKA u NPŠ ili RUKOVOĐ K RAČUNICAMA, Antun Cuvaj, Tisak i naklada Knjižare Lav. Hartmana, Zagreb, 1891.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

METODIKA za vjeronauk u NPŠ, Ferdo Heffler, vjeroučitelj, Naklada "Kršćanske škole", Zagreb, 1903.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

Katolički KATEKIZAM za III. razred PŠ po Derharbeovu izvorniku, Beč, 1869.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

KRATKA BIBLIJSKA I CRKVENA POVIJEST za stručne produžne škole, Sastavio: relig. prof. Ferdo Hefler, Naklada Predsjedništva biskup. konferencija; Tisak Nadbiskupske tiskare, Zagreb,1936.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

VIII. ANTUN CUVAJ (Bjelovar, 1875. - Zagreb, 1927.)

Učiteljsku školu završio je 1874. godine u Petrinji te je  godine 1875. došao u Sisak na Građansku i s njom spojenu obću pučku dječačku učionu u Sisku kao stručnjak za matematiku i tehničku struku. Sljedeće, 1876. godine, postao je  ravnajući učitelj sisačke Građanske i OP škole, gdje ostaje sve do 1887. godine. Upravljajući i dalje Građanskom školom, Cuvaj od 1886. paralelno ravna i tek otvorenom  Šegrtskom školom, čiji rad unaprjeđuje. Na čelu sisačkih škola, koje su postale središte okupljanja građana,  bio je Cuvaj sve do svog odlaska u Zagreb 1887. godine  na dužnost zemaljskog školskog nadzornika za pučke škole u Hrvatskoj i Slavoniji. Kao svestrano obrazovan čovjek nastojao je modernizirati školu i približiti ju građanima. U Sisku je snažno utjecao na razvoj prosvjete i odgoja te je organizirao razne tečajeve (stenografski) , izložbe dječjih radova, a bio je zaslužan i za osnivanje školske knjižnice (1876.),  zatim meteorološke postaje (1877.), školske radionice (1879.), kao i javne risaone (1882.). Antun Cuvaj se istovremeno bavio teorijom i praksom nastave,  sudjelovao je pri donošenju školskih zakona (1888.) te je izradio mnoge školske propise. Napisao je brojne udžbenike, kao i naukovne osnove (programe) za pučke, šegrtske i produžne škole, osobito iz matematike. Među pedagoškim djelima ističe se Cuvajeva opsežna Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do danas, I.-IV. (Zagreb, 1907.-1912.)  te II. dopunjeno izdanje I.-IX. (Zagreb, 1910.-1913.).

ŠKOLSKI ZAKON od 31. listopada 1888. s provedbenim naredbama i načelnim rješidbama, Antun Cuvaj, kr. Zemaljski školski nadzornik, Troškom i nakladom kr. Hrv-slav.-dalm. zemaljske vlade, Odjela za bogoštovlje i nastavu, Zagreb, 1901.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

DOKUMENT o imenovanju Antuna Cuvaja za učitelja na GPŠ u Sisku 1876.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku (HR-DASK-125; 2 - 98/1876.)

IX. Ferdo Hefele (Bistrac, 1846. - Sisak, 1909.)

Bio je učitelj, pedagog, sakupljač, etnolog  i putopisac. Učiteljevao je u Sisku četrdeset godina, počevši od učitelja pučke škole pa do ravnatelja viših sisačkih škola. Značajna je i nadasve zanimljiva ličnost hrvatske kulture, jer svojim je radom prethodio i povijesti školstva i povijesti obrta, a svakako je utkan i u rad drugih znanstvenika.

Godine 1869. na preporuku Tita pl. Ožegovića dolazi službovati  u Sisak, kao učitelj novoustrojene Niže dječačke pučke škole. Ispit za nastavnika građanskih škola iz jezikoslovno-povijesne grupe predmeta polaže 1877. godine. No, na temelju poziva Gradskog školskog odbora 1876. godine, očitovao se učitelj Ferdo Hefele da je pripravan preuzeti poučavanje u gombanju (tjelovježbi)  na Građanskoj i obćoj pučkoj učioni u Sisku te postaje prvi učitelj gombanja -  još prije donošenje Zakona o uvođenju obavezne nastave tjelesnog vježbanja u školama. Zaslužan je za bio za razvoj sportskih disciplina te uvođenje plivanja i nogometa u sisačke  škole. Godine 1902.,  ovaj omiljeni sisački učitelj,  imenovan je  za upravitelja Više pučke škole, a 1905. godine postaje ravnatelj  Više i Niže djevojačke pučke, te Šegrtske škole u Sisku.

Uz potporu Trgovačko-obrtne komore, Zemaljske vlade i JAZU, skupljao je Ferdo Hefele folklornu građu i obrtno nazivlje te je izlagao na gospodarskim izložbama u Zagrebu i Budimpešti.  Surađivao je na velikom  Rječnik hrvatskog ili srpskog jezika  JAZU za koji je  prikupio više od 7 500 tisuća riječi. Hefeleova  istraživanja i putovanja rezultirala su objavom djela Naši domaći obrti (Zagreb, 1896. i 1930.), kao i zanimljivim  putopisom  Put na istok do Carigrada (Zagreb, 1895.)  Kao zaljubljenik u povijest Siska, objavljuje Hefele 1893. djelo Tristogodišnjica u spomen sisačkoga boja god. 1593., dok je u Sisačkom glasu objavljivao feljtone o povijesti grada Siska.

DOKUMENT u kojem se Ferdo Hefele potvrđuje kao učitelj gombanja na GPŠ u Sisku 1876.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku (HR-DASK-125;  2- 97/1876.)

PUT NA ISTOK DO CARIGRADA, Ferdo Hefele, Tiskarski i litografijski zavod C. Albrechta¸ Zagreb, 1895.

Vlasnik: V. Kraker

X. Stjepan Radić (Trebarjevo Desno, 1871. – Zagreb, 1928.)

Poznato geslo Radića - pacifista glasilo je : “Prosvjetom do – slobode!“

Kako  je odgoj prepoznao kao umijeće emancipacije, nakon političkog djelovanja Stjepan Radić  je odgojem pokušao utjecati na razvoj hrvatskog društva početkom 20. stoljeća.

Budući da je zbog svojih političkih stavova isključen sa Zagrebačkog, Praškog i Peštanskog sveučilišta, školovanje nastavlja u Parizu, gdje  1899. godine završava Slobodnu školu političkih znanosti. U Hrvatski sabor prvi put je izabran 1908., kao zastupnik Hrvatske pučke seljačke stranke te nakon izbora 1925.  godine priznaje dinastiju i Vidovdanski ustav iz 1921. godine pa u novostvorenoj vladi Nikole Pašića postaje ministar prosvjete. Radić pokreće  pitanje temeljite reforme obaveznog školstva te sudjeluje u kreiranju Zakona o narodnom školama (1926., no prihvaćen je u izmijenjenoj formi tek 1929.) Prema tome  zakonu trebala je biti uvedena osmogodišnja školska obveza koja bi se morala ostvarivati preko besplatnih narodnih škola“. Bit nove – aktivne škole je, prema Radiću, bila da se uči radeći, a radeći se uči misliti. Radić je mnogo polagao na pedagošku inteligenciju smatrajući da je suvremeni učitelj duša i pokretač efikasnog odgoja. U svome djelu Dvije rasprave o školstvu još 1903. godine Stjepan Radić sagledava bit i funkcije učiteljskog poziva. Radić je autor i zanimljive rasprave Slovenska studentska mladež i rad s pukom izvorno pisane na češkom jeziku godine 1900. pod nazivom NAŠE EPIŠTOLY: Slovanská studujuci mládež  a drobná národni  práce (prevedena na hrv. jezik 1990.).

Od 1902. godine živi Stjepan Radić u Zagrebu, gdje je neko vrijeme bio i glavni urednik časopisa Hrvatska misao, u kome i objavljuje veći dio svojih članaka i rasprava.

Matična knjiga vjenčanih župe Martinska Ves (1878-1907), kojom se 1898. utvrđuje vjenčanje Štefana Radića i Marije Dvořak

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku (HR-DASK-719)

HRVATSKA MISAO, vlasnik/izdavač/urednik Stjepan Radić, God IV, br. 3, Zagreb, 1904.

Vlasnik: Državni arhiv u Sisku

Kontakt

Adresa: Frankopanska 21, 44000 Sisak

Telefon: 00385 44 525 060

Faks: 00385 44 540 860

E-pošta: info@dask.hr

OIB: 35994268014

IBAN: HR6024070001188005600 Državni arhiv u Sisku

Radno vrijeme za stranke:

Od ponedjeljka do petka od 8 do 13 sati.

Knjižnica i čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 14.

© 2020 Državni arhiv u Sisku