• +385 (44) 525-060
  • Frankopanska 21, 44000 Sisak
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

SISAK KROZ OBJEKTIV STARIH SISAČKIH FOTOGRAFA od kraja 19. stoljeća do 1940.

 

Ovom izložbom željeli smo, prije svega, promovirati fotografiju kao arhivsko gradivo, odnosno njen historiografski karakter i značaj kroz zbirke fotografija DASK-a, ali i drugih kulturnih ustanova, odnosno privatnih imatelja sa sisačkog područja. Za temu izložbe smo uzeli grad Sisak i ono što ga čini gradom. Prezentirane su sisačke ulice, građevine, njegovi stanovnici i njihovi običaji, prizori iz svakodnevnog života stanovnika Siska, raznolika društvena zbivanja zabilježena fotografskim aparatima putujućih ili sisačkih profesionalnih fotografa (Đ. Noršić, Dragoilović, Aliančić, Arzenšek, F. Saller, Vegner…), ali i fotoamatera u razdoblju od kraja 19. stoljeća do 1940. godine (A. Saller, Kraker). Priložen je uži izbor fotografija sa izložbe koja je prvi put postavljena 2009. godine u prostoru Galerije Državnog arhiva u Sisku.

Autor izložbe je arhivist Dario Franić.

Razdoblje industrijalizacije 1874. – 1918.

 

Značajni trenutak u razvoju Siska predstavlja 1874. godina, kada je nakon dugogodišnjih neuspjelih pokušaja došlo do ujedinjavanja Civilnog i Vojnog Siska u jedinstveno gradsko središte koje dobiva status slobodnog kraljevskog grada. Izabrano je gradsko zastupstvo i prvi gradonačelnik, ugledni trgovac Franjo Lovrić (1874. – 1902.) U vrijeme gradonačelništva Franje Lovrića i Julija Horvata (1902. – 1916.) grad je prerastao iz trgovačko-obrtničkog središta u urbanu cjelinu suvremenog izgleda. Obrise koje je tada zadobio, zadržao je u svom središtu sve do danas. Početkom 20. stoljeća pokretački mehanizam razvoja grada Siska preuzela je industrija. Gradnja industrijskih postrojenja, intenzivirana posebice u razdoblju između dva svjetska rata, dovela je do stvaranja industrijskih predgrađa i novih stambenih naselja koja se svojim izgledom bitno razlikuju od stare gradske jezgre.

Franjo Lovrić, prvi sisački gradonačelnik, početak 20.st.

Autor: nepoznat

HR-DASK-587 Zbirka fotografija, reprodukcija

Poslovnica Prve hrvatske štedionice, kuća Welenreitter u Kranjčevićevoj ulici, 1906.

Autor: Đuro Noršić

Vlasnik: V. Kraker

Pogled sa Kupe na skladište žita na mjestu današnjih ugostiteljskih objekata u I. ulici, oko 1930.

Autor: Franjo Saller

HR-DASK-831-87 Zbirka fotografija Saler

Između dva rata (1918. – 1940.)

Vrijeme stranačkih borbi i političkih previranja te gospodarske krize. Vrijeme stare Jugoslavije obilježilo je jačanje industrije, ali i proces sazrijevanja radničke klase uz diferencijaciju kapitala i strogo izdvajanje visokog društvenog sloja što je kao posljedicu imalo radničke nemire i štrajkove. Nastupila je pojačana migracija u grad i kidanje zadružnog sistema, odnosno, raslojavanje sela. Izgrađen je rezervoar Anglo – jugoslavenskog petrolejskog dioničkog društva „Shell“ (jezgra kasnije INA-e Sisak), Talionica u Capragu (kasnije “Željezara Sisak”) i Tvornica špirita i likera Pere Teslića (kasnije „Segestica“). Ovo je bio tek začetak industrijskog i privrednog uspona Siska koji će se dogoditi nakon 1945. godine.

Zidani most na Kupi u gradnji, u pozadini je vidljiv stari drveni most preko Kupe, oko 1930.

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-63

 

Tvornica stakla “Petar Teslić” u Sisku, desno je vidljiv industrijski kolosijek, a lijevo igralište s.k. “Slavija”, između 1923. i 1945.

Autor: nepoznat

HR-DASK-448 Tvornice Petra Teslića

Trgovina mješovite robe Stjepan Malović, Kranjčevićeva ulica, 1920-ih

Autor: nepoznat

Vlasnik: V.Kraker

Društveni i kulturni život

Zgrada Velikog kaptola čiju je izgradnju započeo zagrebački kaptol 1830. i koja je iz svratišta prerasla u hotel i gradsku kavanu, bila je glavni nositelj kulturnog i društvenog života Siska. U hotelu Veliki Kaptol je 1839. izvedena prva hrvatska drama „Juran i Sofija“ ili „Turci pod Siskom“, koju je napisao Ivan Kukuljević – Sakcinski, a ulogu Jurana tumačio je budući sisački gradonačelnik Franjo Lovrić. I druga sisačka svratišta bila su domaćini diletantskim putujućim kazalištima, predstavama HPD „Danica“ ili gradskoj vatrogasnoj glazbi. Godine 1926. pokrenuta je inicijativa za okupljanjem sisačkih društava u zajednički Hrvatski društveni dom, koji bi bio središte društvenog života i kulturnih potreba građanstva. Učesnici akcije bili su društva: Hrvatsko pjevačko društvo „Danica“, „Hrvatski Sokol“, „Hrvatski konjanički sokol“, „Obrtna zadruga“, „Dobrovoljno vatrogasno društvo“, Športski klub „Segesta“, „Izraelitsko gospojinsko društvo, društvo “Hrvatica Siščanka” (kasnije „Hrvatska žena“), „Koturaški klub“, Hrvatsko planinarsko društvo „Gvozd“, trgovačko društvo „Merkur“, koji su priređivanjem raznih priredaba i novčanim prilozima omogučili kupnju zgrade Velikog Kaptola 1936. godine. Od brojnih kulturno – umjetničkih društava koje je podržavao grad Sisak treba prije svega istaknuti rad Hrvatskog pjevačkog društva „Danica“, osnovanog još 1869. godine te Križare, koji su pod vodstvom svog duhovnika Petra Žagmeštra proslavljali i obilježavali Papin dan, Majčin dan, Križarski dan i druge blagdane priredbama, predavanjima i koncertima. Pored križarske glazbe mladih, postojala je i Mala križarska glazba. Sisak je među prvim gradovima u Hrvatskoj i šire, već 1865. godine imao svoje Dobrovoljno vatrogasno društvo. Društvo je imalo za svrhu pružanje pomoći sugrađanima u elementarnim nesrećama, naročito u slučaju požara i bilo je organizirano u odjele: penjački, štrcarski i čuvarski, a neko vrijeme i spasavajući odjel.

Terasa Hrvatskog društvenog doma, lijevo stoji gospodin Mayer, direktor hotela, oko 1935.

Autor: Vegner

Vlasnik: V. Kraker

Križarsko društvo Malih glazbenika i Franjo Medricky u Gajevoj ulici, oko 1940.

Autor: nepoznat

Vlasnik: V. Kraker

30-godišnjica DVD Sisak, posveta barjaka, 1911.

Autor: nepoznat

HR-DASK-587

Zgrada Državne osnovne škole Sisak Novi u Lađarskoj ulici br. 1, između 1900. i 1939.

Autor: nepoznat

HR-DASK-148 Državna OŠ u Sisku Novom

Sport i rekreacija

Nogomet je u Sisku zaživio vrlo brzo. Već 1906. godine srednjoškolska omladina osnovala je klub „Segestu“.  Veća poduzeća su s vremenom osnivala klubove „Željezničar“ i „Teslić“ koji su se 1927. spojili u klub „Slavija“. Postojali su još i klub „Zmaj“, „Viktorija“, te „Gloria“, a svi su se ovi klubovi natjecali međusobno. Osim navedenih sportskih društava i klubova, postojali su u Sisku još i sklizalačko te planinarsko društvo, šahovski klubovi, kuglački klubovi, lovačka društva i sportsko ribolovno društvo. U Hrvatskom sokolu postojao je jedno vrijeme Mačevalački klub i Tenis sekcija. Hazena je sportska igra loptom nastala u Češkoj početkom 20 stoljeća. Ekipa je brojala 7 igrača/ica i cilj je bio da se lopta rukom ubaci u dosta uska vrata. U bivšoj Jugoslaviji je uvedena poslije Prvog svjetskog rata. Hazenu je zamijenio mali rukomet.

Nogometna momčad Segeste na “novom” terenu kod Tvornice tanina, 1927.

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-6

Skijaši na terenu oko planinarskog doma Zrin na Hrastovičkoj gori (Piramida), oko 1930.

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-12

Ženske rukometne ekipe HAZEN-e Sisak i MAKABI-a Zagreb, na terenu u grabi kod današnjeg Novog mosta na Kupi u Sisku, 1920-ih

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-9

Siščani

U nizu obiteljskih albuma nalazimo stare fotografije stanovnika Siska, proslave obljetnica, rođendana, obiteljskih okupljanja. Fotografije anonimnih pojedinaca i grupa građana nisu beznačajne sa historiografskog i arhivističkog stajališta, upravo suprotno. Na temelju odjeće pojedinca, tehnike snimanja, poleđine fotografije možemo saznati mnogo o običajima, načinu života i mentalitetu jednog vremena.

Nepoznata žena, 1910-ih

Autor: Đuro Noršić

HR-DASK-587

Ratko Kraker, supruga Marta i njezina sestra, kćerke drugog sisačkog gradonačeknika Julija Horvata, poč. 20. st.

Autor: nepoznat

Vlasnik: V. Kraker

Vrtuljak u III. ulici, oko 1930.

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-46

Obitelj Saller, pogled na parni kran na obali Kupe kod Malog Kaptola, oko 1932.

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-95

Kupači na Kupi u Sisku sa čamcima i sandolinama, oko 1930.

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-28

Kupači na Kupi u Sisku, oko 1930.

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-25

Putujuće ton—kino, oko 1930.

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-47

Događaji i manifestacije

Fotografi su svojim aparatima snimili i razne tekuće događaje, manifestacije, skupove i svečanosti, otvorenja značajnijih objekata u gradu, ali i elementarne nepogode koje su zadesile Sisak.

Procesija prilikom dolaska nadbiskupa Alojzija Stepinca u Sisak povodom podjele sakramenta Sv. Potvrde, Gajeva ulica, 1937.

Autor: nepoznat

Vlasnik: V. Kraker

Štrajkaški skup u Tvornici tanina, 1. svibnja 1920.

Autor: nepoznat

HR-DASK-587

Puštanje mosta na Odri u promet, 1934.

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-60

Ulice, trgovi i parkovi

Trgovačke kuće u Rimskoj ulici, u prvom planu kuća Müller, 1886.

Autor: nepoznat

HR-DASK-587

Pristanište na Kupi, u pozadini se naziru trgovačke kuće, svratište Veliki Kaptol i žitna skladišta u Rimskoj ulici, 1897.

Autor: nepoznat

HR-DASK-587, reprodukcija

Polijevanje gradskih ulica (II.ulica) u ljetno doba, oko 1935.

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-99

Pogled niz II. ulicu od željezničkog kolodvora prema crkvi, oko 1930.

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-96

Gajeva ulica, 1930-ih

Autor: nepoznat

HR-DASK-588

Pogled na I. ulicu od crkve prema centru, oko 1935.

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-93

Šetalište, park ispred Velikog Kaptola sa spomenikom kralju Petru, oko 1930.

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-81

Pogled na Tomislavovu iz Kranjčevićeve ulice, oko 1930.

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-94

Park ispred Gimnazije, pogled na Kranjčevićevu ulicu, Kino i gostionu “Vatrogascu”, oko 1930.

Autor:Franjo Saller

HR-DASK-831-82

Kontakt

Adresa: Frankopanska 21, 44000 Sisak

Telefon: 00385 44 525 060

Faks: 00385 44 540 860

E-pošta: info@dask.hr

OIB: 35994268014

IBAN: HR6024070001188005600 Državni arhiv u Sisku

Radno vrijeme za stranke:

Od ponedjeljka do petka od 8 do 13 sati.

Knjižnica i čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 14.

© 2020 Državni arhiv u Sisku