Odjel uključuje ured ravnatelja, urudžbeni zapisnik s pismohranom, računovodstvo te pomoćnu službu (održavanje, sigurnost). Ravnatelj zastupa i predstavlja Arhiv neograničeno u okviru upisane djelatnosti, vodi rad i poslovanje te upravlja Arhivom. Voditelj-ica računovodstva

Ravnatelj

Ravnateljica: NELA KUŠANIĆ, dipl. polit.

Rođena 28.11.1962. godine u Sisku

Obrazovanje:

  • stručno zvanje viši arhivist stekla u veljači 2016.godine
  • 1991. položila stručni ispit za zvanje arhivist
  • 1981.-1986. Fakultet političkih nauka Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska – stekla zvanje diplomirani politolog
  • 1977.–1981. CUO „Vladimir Majder Kurt“ Sisak (upravno usmjerenje), Hrvatska
  • 1969.-1977. Osnovna škola, „Bratstvo i jedinstvo“ Sisak, Hrvatska

Radno iskustvo:

  • 1996-2016. Ravnateljica Državnog arhiva u Sisku
  • 1994-1996. „Vršitelj dužnosti ravnatelja“ u Povijesnom arhivu u Sisku
  • 1987.-1994. Arhivist u Odjelu za stručnu obradu arhivskog gradiva
  • 1985. – administrativni poslovi u INA „Rafineriji nafte Sisak“