Stručno usavršavanje djelatnika u pismohranama

Stručni ispiti

U skladu s Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama, djelatnici zaposleni u pismohranama državnih tijela, tijela lokalne samouprave i uprave, javnih ustanova i svih ostalih stvaratelja i imatelja arhivskoga gradiva, dužni su položiti stručni ispit pri Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu (Marulićev trg 21, Zagreb), pred Povjerenstvom za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva. Program ispita utvrđen je spomenutim Pravilnikom. Sve detaljnije informacije o ispitnim terminima, troškovima kao i načinu prijave ispita moguće je dobiti na web adresi: www.arhiv.hr

Ispitna literatura
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105/97; 64/00)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03)
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN br. 63/04)
 • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN br. 90/02)
 • Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN br. 90/02)
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 38/87 i 42/88)
 • Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (NN br. 49/87 i 38/88)
 • Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim i brojčanim oznakama stvaraoca i primalaca akata (NN br. 38/88)
 • Duranti Luciana, Arhivski zapisi: Teorija i praksa, Zagreb 2000.
 • Skupina autora, „Stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog gradiva – skripta“, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2007.
Tečaj za osposobljavanje djelatnika u pismohranama

Državni arhiv u Sisku svake godine u mjesecu travnju ili svibnju održava tečaj za osposobljavanje djelatnika u pismohranama, ukoliko se za tečaj prijavi minimalno 15 kandidata. U suprotnom, zainteresiranima preporučujemo da prisustvuju tečaju kojega organizira Hrvatski državni arhiv u terminima koje objavljuje na svojim web stranicama. Točan termin održavanja tečaja u Sisku, kao i prijavnica za tečaj biti će objavljena na web stranicama Državnog arhiva u Sisku (www.dask.hr) pod linkom Najave i objave.

Cijena tečaja iznosi 1.800,00 kn po kandidatu i uplaćuje se prije dolaska na tečaj na žiro-račun Državnog arhiva u Sisku: 2407000-1188005600 kod OTP banke d.d.. Uključuje materijalne troškove tečaja, honorare predavačima, skriptu za svakog pojedinog kandidata.

Prijavnica za tečaj za djelatnike u pismohranama - Word dokument