OBAVIJEST

U skladu sa smjernicama Ministarstva kulture, od 4. svibnja 2020. Državni arhiv u Sisku otvara opet svoja vrata korisnicima na slijedeći način:

 

  1. Zahtjeve za izdavanje uvjerenja o podacima iz gradiva kao i izdavanje preslika dokumenata, pravne osobe i građani i dalje mogu podnijeti putem obične ili e-pošte te putem telefona. Odgovore na zahtjeve, Arhiv će prema dogovoru slati elektroničkim putem ili običnom poštom, no, podnositelji zahtjeva mogu ovjerene preslike podići i fizičkim dolaskom u Arhiv uz prethodni dogovor termina dolaska putem telefona ili e-maila. Izdavanje dokumenata na ovaj način obavljat će se ISKLJUČIVO na lokaciji Frankopanska 21. Zahtjeve iz točke 1. moguće je podnijeti na e-mail adresu: info@dask.hr, redovitom poštom na adresu: Frankopanska 21, Sisak 44000; na fax br.: 044 540 860 ili telefonskim putem na brojeve: 525 062; 525 063 ili 525 060. Obrasci za podnošenje zahtjeva nalaze se na linku: https://dask.hr/koristenje-arhivskog-gradiv
  2. Od 4. svibnja ponovno rade i  čitaonice Arhiva: u Petrinji na adresi Gundulićeva 1 te u Sisku na adresi Frankopanska 21. Potencijalne korisnike molimo da se prethodno najave radi dogovora termina posjeta čitaonici i to u uredovnom vremenu ponedjeljak – petak od 8 do 13 sati na jedan od slijedećih brojeva telefona u Sisku:  044/525-062, 044/525-063, 044/525-060 ili na e-adresu: info@dask.hr , a za rad u čitaonici u Petrinji na: 044 815 261  ili na e-mail: sac.petrinja@dask.hr kao i na info@dask.hr

                Obrazac prijave za rad u čitaonici nalazi se na linku: https://dask.hr/nacin-prijave. Popunjeni obrazac   može se poslati na e-mail adresu info@dask.hr